SYOblogi: Maailma muuttuu ja yrittäjyys sen mukana - vai muuttuko ja miltä osin? Tapio Vuorenmaa, yritystoiminnan kouluttaja.

Maailma muuttuu ja yrittäjyys sen mukana – vai muuttuuko, ja miltä osin?

Elämme edelleen monella tapaa poikkeuksellisissa olosuhteissa. Korona on tarjonnut osalle yrityksistä todella kylmää kyytiä ja sitä on suurella todennäköisyydellä tarjolla vielä jatkossakin.

On kuitenkin organisaatioita, jotka ovat onnistuneet jopa kasvamaan muuttuneessa tilanteessa.

 

Poikkeusajan menestyjät

Menestyjiä ovat olleet esimerkiksi ne yritykset, jotka tarjoavat kodin ehostamiseen liittyviä tuotteita sekä ne verkkokaupat, jotka ovat saattaneet itsensä jo aikaisemmin asiakkaiden tietoon.

Pienistä yrityksistä voittajia löytyy muun muassa asiantuntijapalveluiden tarjoajista. Osa konsultointiin ja asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen erikoistuneista yrityksistä ovat olleet kiireisiä, etenkin mikäli ne ovat kyenneet tarjoamaan palvelujaan etänä digitaalisia yhteyksiä hyödyntämällä.

Myös palveluiden julkiset rahoittajat ovat siirtyneet enenevissä määrin suosimaan etänä tapahtuvaa palveluidensa toteuttamista. Esimerkiksi ELY-keskusten yritysten kehittämispalveluiden toteuttaminen on ollut, aiemmasta poiketen, sallittua etäyhteyksien avulla.

 

Erityisesti huomionarvoisia ovat yritykset, joiden tulevaisuudennäkymät olivat todella synkkiä koronakriisin alkaessa, mutta jotka onnistuivat kääntämään tilanteen nopeasti voitokseen.

Osa pienpanimoista ryhtyi valmistamaan käsidesiä ja jotkut teollista tuotantoa harjoittavat yritykset ryhtyivät valmistamaan esimerkiksi suojavälineitä terveydenhuollon tarpeisiin.

Näiden yritysten toiminta osoittaa hyvää innovointikykyä, nopeaa reagointia yllättäviin muutoksiin sekä kykyä muuttaa nopeasti olemassa olevaa toimintaansa tilanteen niin vaatiessa.

 

Ovatko yrittämisessä vallitsevat lainalaisuudet muuttuneet, vaikka elämme poikkeuksellisia aikoja?

Edelleenkin iso kuva taitaa olla sama kuin aikaisemmin: markkinoilla oleva kysyntä ja tarpeet ovat aina määritelleet yrityksen menestymisen.

Mikäli näihin tarpeisiin ei vastata, yritys häviää markkinoilta. Tämä pätee jatkossakin.

 

Kehittymishalu ja yrittäjäominaisuudet tulevaisuudessakin avaimet menestykseen

Jatkossakin yrittäjä kantaa yrittäjäriskin. Nopeita ja vaikeasti ennakoitavissa olevia muutoksia mukanaan tuovassa tulevaisuudessa korostuvat entistä enemmän yrittäjäominaisuudet kuten reagointikyky, verkostoitumistaidot sekä jatkuva uusien mahdollisuuksien havaitseminen.

 

Lisäksi nopeutunut kehitys esimerkiksi digitalisaation hyödyntämisessä aiheuttaa jatkuvaa osaamisen päivittämistä kyseiseltä aihealueelta.

Laajemminkin oman osaamisen päivittäminen on yrittäjälle tärkeää. Siitä kannattaa pitää itse huolta.

Lisäksi ne organisaatiot, jotka kouluttavat työntekijöitään tuovat lisäpotentiaalia tulevaan kehittymiseen ja erottuvat muista edukseen.

 

Suomen tulevaisuus rakentuu kyvykkäiden yrittäjien varaan

Muutostilanteessa jossa elämme, on hyvä pohtia koko ajan vaihtoehtoisia reittejä yrityksen kehityspolulla.

Tämä on tullut erittäin selkeästi esiin myös omassa asiakaskunnassani, jossa jatkuvasti pohditaan tulevaisuudenvaihtoehtoja ja tehdään niiden pohjalta suunnitelmia kehittämistoimenpiteiksi.

Uusia yrityksiä on syntynyt ja sopeutumiskykyisimmät sekä nokkelimmat yritykset ovat onnistuneet kasvamaan jopa koronakriisin aikana. Ja niin ne tekevät jatkossakin.

Kuten tähänkin saakka, näiden yritysten varassa on myös meidän jokaisen hyvinvointi tulevaisuudessa.

 

 

 

 

 

 

Tapio Vuorenmaa
yrityspalvelupäällikkö
tapio.vuorenmaa(a)syo.fi

 

”Erityisesti huomionarvoisia ovat yritykset, joiden tulevaisuudennäkymät olivat todella synkkiä koronakriisin alkaessa, mutta jotka onnistuivat kääntämään tilanteen nopeasti voitokseen.”

Arkistot