Jenni Koski kirjoittaa tämän viikon SYOblogissa.

Kriisissä strategiat punnitaan!

Viime vuodet ovat opettaneet meille kaikille, miten arvaamattomasti voivat elämän ja yrittämisen olosuhteet muuttua. Viimeisen kahden vuoden aikana erityisesti maatalouden osalta löytyy kolme kovaa Koota: Korona, Kuivuus ja Kustannukset.

Kaikki ovat yksittäinkin merkittäviä tekijöitä, mutta peräjälkeen ja limittäin toteutuneena voidaan päätyä kolmen Hoon ajatukseen: Hankala Hillitä ja Hallita.

Perusasioiden ääreen palaaminen auttaa sivuuttamaan kriisihälinän

Toimintaympäristön kriiseissä tyypillistä on hälinän määrän voimistuminen. Mielipiteet sinkoilevat ja keskustelu kärjistyy. Tilausta on totuuksille, jotka pönkittävät omaa ajatusta tai auttavat näkemään tulevaisuuden kirkkaammin. Monesti vain unohtuu, että näkyvyys voi olla ihan yhtä heikko kaikilla.

Kun huominen on sumussa, yrittäjällä on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: Olenko aktiivinen toimija oman yritystoimintani suhteen vai odottelenko passiivisesti, mitä tuleman pitää?

Jos hälinän voi sivuuttaa, on jo vahvoilla. Liikkeelle voi lähteä tarkastelemalla perusasioita: Miksi tätä yritystoimintaa teen ja mitä olen siinä tavoitellut? Apuna tässä voi hyödyntää mahdollisesti aiemmin tehtyjä suunnitelmia ja strategioita.

”Jos hälinän voi sivuuttaa, on jo vahvoilla.”

Yhdistä realiteetit ja strategia

Seuraavaksi on hyvä ottaa uudet realiteetit esiin ja tarkastella niitä kiihkottomasti oman yritystoiminnan kautta. Mitkä asiat ovat pysyneet samoina ja mitkä muuttuneet? Miltä erilaiset laskelmat nyt näyttävät ja miten markkinat mahdollisesti kehittyvät?

Realiteettien ja strategian yhteissummasta voidaan arvioida, millaisia muutoksia suunnitelmiin tarvitaan, jos tarvitaan. Tässä kohden on hyvä pohtia myös, onko käsillä oleva ajanhetki pysyvä tila vai tilapäinen. Maailma palautuessaan ei myöskään välttämättä ole samanlainen kuin ennen.

”Realiteettien ja strategian yhteissummasta voidaan arvioida, millaisia muutoksia suunnitelmiin tarvitaan, jos tarvitaan.”

Hae apua luottokumppaneista!

Tähän työhön on hyvä kutsua luottokumppanit sparraamaan omaa ajattelua. Ydinkysymys ei useinkaan ole esimerkiksi siinä, mitä ensi vuonna kylvetään, vaan miten varmistetaan yrityksen taloudellinen toimeentulo jatkossakin. Aktiivisella suunnittelulla ja päätöksenteolla se on monin verroin todennäköisempää.


Jenni Koski
jenni.koski(a)syo.fi

Jenni toimii yritystoiminnan kouluttajana ja luottokumppanina maatiloille ja maatilojen sidosryhmille SYOagri-tiimissä.

Lue lisää Agrin palveluista www.syoagri.fi

Jenni Koski.

Arkistot