Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Yksilöllinen RekryKoulutus Pohjois-Savossa

Työntekijä kuin räätälin tekemänä!

Yritys, eikö osaavaa työntekijää löydy?

Osaavan ja ammattitaitoisen työntekijän löytäminen voi joskus olla hankalaa. Hyviä tyyppejä ehkä löytyisi, mutta useimmiten ammatillinen osaaminen ei riitä.

Yksilöllisen RekryKoulutuksen avulla sopivan työntekijän löytäminen onnistuu vaivattomasti ja kustannustehokkaasti.

Työnhakija, eikö osaamisesi riitä rekrytoivan yrityksen tarpeisiin?

Kun yritys on rekrytoimassa työntekijää, mutta osaajaa ei markkinoilta löydy, ratkeaa ongelma RekryKoulutuksella. Yritys voi sen avulla kouluttaa sinut tehtävään. Yksilöllinen RekryKoulutus on siis hyvä väline työnhakuun – voit esitellä sitä rekrytoivalle yritykselle  mahdollisena väylänä työllistymiseen.

Räätälöity käytännönläheinen koulutus

Räätälöimme koulutuksen vastaamaan joustavasti yrityksen tarpeita ja opiskelijan osaamista. Pääosin opiskelu tapahtuu yrityksessä käytännön töissä – juuri niissä tehtävissä, johon opiskelijan on tarkoitus työllistyä. Tietopuolisten opintojen osuus on noin kolmasosa koulutuksesta. Ne pyritään järjestämään mahdollisimman lähellä opiskelijaa tai toteuttamaan verkko-opintoina.

Lahiopetus-ikoni
Monimuoto-ikoni
Ohjaus-ikoni
Raatalointi-ikoni
Verkko-opinnot-ikoni

Yksilöllinen RekryKoulutus lyhyesti

nuoli-oikea-80

• Aloitus yrityksen rekrytointitarpeiden mukaan.
• Räätälöidään suoraan yritykselle ja opiskelijan osaamisen pohjalta.
• Opiskelu pääosin käytännön tehtävissä yrityksesssä.
• Opiskelija saa pätevyyden ammattiin tai tiettyyn tehtävään.
• Yrityksen maksusosuus koulutuksesta on 30 %.
• Opiskelijalle koulutus on maksuton.
• Tavoitteena on, että opiskelija työllistyy yritykseen koulutuksen jälkeen.

Kustannustehokas toteutus

Koulutuksen kesto vaihtelee kymmenestä päivästä viiteen kuukauteen riippuen siitä, millaiset yrityksesi koulutustarpeet ja opiskelijan osaaminen ovat.

Yksilöllinen RekryKoulutus on yritykselle edullista – maksuosuudeksesi jää 30 prosenttia kokonaishinnasta. Loput 70 prosenttia kustantaa Pohjois-Savon ELY-keskus. Opiskelijalle koulutus on maksutonta.

Tavoitteena rekrytointi

Yksilöllisen RekryKoulutuksen koulutusaika ei vielä ole työsuhde yrityksen ja opiskelijan välillä, vaan työsuhde solmitaan vasta onnistuneen koulutuksen päätyttyä. Opiskelija saa koulutuksen ajalta työttömyysetuutta. Koulutusajan vakuutuksista vastaa Suomen Yrittäjäopisto.

Avoimia hakuja työpaikkoihin

Tuotannon työntekijäksi Oy Finland Timber Ltd:lle

Kenelle

 • Työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle henkilölle
 • Koulutukseen hakijalle on eduksi jokin ammatillinen perustutkinto tai työkokemus.
 • Hakijan on oltava valmis kolmivuorotyöhön.
 • Hyötyä on hyvistä vuorovaikutustaidoista.
 • Hakijalla on oltava halu työllistyä juuri tähän tehtävään ja yritykseen.

 

Haku ja alustava aloitusaikataulu

 • Haku päättyy 7.4.2019
 • Esivalinta: 8.4.2019 (valitaan haastatteluun kutsuttavat hakijat)
 • Työnantajan haastattelut viikolla 16 (esim. 15.4.)
 • Koulutus alkaa (tavoitteena) 2.5.2019
 • Kesto 100 päivää (5 kuukautta)

 

Koulutuksen toteutus

 • Koulutuksen kesto 5 kuukautta (100 päivää)
 • Rekrykoulutuksen aikana teoriaa on 30% ja työssäoppimista 70%.

 

Teoriakoulutuksen sisältönä

 1. Puun raaka-aineoppi
 2. Liimapuupalkkinen ja pilareiden valmistusprosessin teoria
  • kuivaus,
  • lujuus- ja laatulajittelu,
  • sormijatkaminen,
  • lamellihöyläys,
  • liimat / liimaus,
  • puristus,
  • päiden sahaus,
  • valmiin tuotteen höyläys,
  • lajittelu ja tuotteiden korjaus,
  • merkkaus,
  • paketointi,
  • varastointi,
  • lastaus / lähetys,
  • kuljetusjärjestelyt
 3. Laadunvalvonta
  • JAS-standardi,
  • kontrolloitavat asiat,
  • näytteenotto
 4. Huolto / kunnossapitotoiminta
  • terien vaihdot / teroitukset,
  • huoltokohteet,
  • kunnossapitotoiminta
 5. Toimintaa tukeva muu koulutus
  • ensiapukurssi EA1,
  • tulityökurssi,
  • työturvallisuuskurssi
 6. Yrityksen toiminnan esittely
  • liikeidea,
  • strategia,
  • tavoitteet,
  • markkinat,
  • asiakkaat,
  • tuotteet,
  • organisaatio,
  • laatu,
  • raaka-aine,
  • tuotanto,
  • henkilöstöpolitiikka,
  • riskikartoitus,
  • suojelusuunnitelma

 

Lisätiedot

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisessa sinua auttavat

 • omatoimisuus,
 • käytännönläheinen ja aikaansaava työote
 • oikea asenne työskentelyyn alan vaatimissa työtehtävissä.

 

Työnkuva koulutuksen jälkeen:

 • mahdollisuus työllistyä koulutuksen jälkeen kokoaikaiseen työsuhteeseen yritykseen

 

Lisätietoja yrityksestä ja työpaikoista

Antti Väyrynen, 0400 570 796 tai antti.vayrynen(a)fit.fi

Lisätietoa koulutuksesta

Minna Mattila, Suomen yrittäjäopisto, 050 394 8787, minna.mattila(a)syo.fi

Koulutuksen yhteyshenkilö TE-toimistossa

Ritva Iivarinen, 045 6511 459 , ritva.iivarinen(a)te-toimisto.fi

Raskaankaluston asentajaksi Blue Truck Service Oy:lle

Kenelle

 • Työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle henkilölle.
 • Oikealla asenteella varustetulle työnhakijalle, jolla on halu kasvaa ja vahvistua yrityksen mukana.
 • Koulutukseen hakijalle on eduksi jokin ammatillinen perustutkinto ja työkokemus.
 • Hyötyä on C-kortista ja erilaisten diagnostiikkaohjelmien tuntemuksesta.
 • Hakijalla on oltava halu kouluttautua ja työllistyä juuri tähän tehtävään ja yritykseen.

 

Haku ja alustava aloitusaikataulu

 • Haku päättyy 23.4.2019
 • Esivalinta hakemusten perusteella
 • Työnantajan haastattelut viikolla 18
 • Koulutus alkaa 13.5.2019
 • Kesto 100 päivää (5 kuukautta)
 • Edellytyksenä koulutuksen suorittamiselle hyväksyttävästi on oma-aloitteisuus, rohkeus tarttua toimeen sekä terve asenne korjaamotyöskentelyyn.

 

Koulutuksen sisältö

 • Yksilöllisen RekryKoulutuksen kokonaiskestosta on
  • teoriaa 30 %
  • työssäoppimista 70 %.
 • Teoriapainotteisina asiasisältöinä koulutuksen aikana tulee olemaan muun muassa
  • raskaankaluston sähkölaitteet,
  • perävaunun ABS-koulutus,
  • EBS-jarrut,
  • perävaunut,
  • ajoneuvoilmastoinnin pätevöitymiskoulutus
 • Tarkempi koulutussisältö määritellään koulutukseen valitun opiskelijan koulutus- ja osaamistaustan mukaan.
 • Työssäoppiminen tapahtuu ohjatusti yrityksen työkohteessa Leppävirralla.

 

Työnkuva koulutuksen jälkeen:

 • mahdollisuus työllistyä koulutuksen jälkeen kokoaikaiseen työsuhteeseen yritykseen

 

Lisätietoja yrityksestä ja työpaikoista

 • korjaamopäällikkö Samuli Kuohukivi, 0400 773 993, info(a)bts.fi
 • henkilöstöpäällikkö Satu Havukainen, 040 725 8806, satu.havukainen(a)bluecargo.fi

 

Yritys

Blue Truck Service on kasvava, raskaankaluston päällirakenne-, huolto- ja korjaamotöihin erikoistunut perheyritys, jonka toimitilat sijaitsevat Leppävirralla.

Yritys on valtuutettu Euromaster-partner ja AGA:n kaasuedustaja. Sen kautta järjestyvät monipuolisesti myös hyötyajoneuvopesupalvelut sekä muut huollot, korjaukset ja korjaamopalvelut kuten hydrauliikkatyöt, Webasto- ja Eber -huollot.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Minna Mattila, Suomen yrittäjäopisto, 050 394 8787, minna.mattila(a)syo.fi

 

Koulutuksen yhteyshenkilö TE-toimistossa

 • Ritva Iivarinen, 045 6511 459 , ritva.iivarinen(a)te-toimisto.fi

 

Maatalous- tai raskaskoneasentajaksi Kuopion Traktorihuolto Oy:lle

Kenelle

 • Työttömälle tai työttömyysuhan alaiselle henkilölle
 • Koulutukseen hakijalle on eduksi jokin ammatillinen perustutkinto ja työkokemus.
 • Autojen ja koneiden rassaus ainakin harrastusmielessä on välttämättömyys.
 • Hakijalla on tärkeää olla kova into uuden oppimiseen ja yrityksen töihin perehtymiseen.
 • Hakijalla on oltava halu työllistyä juuri tähän tehtävään ja yritykseen.

 

Haku ja aloitusaikataulu

 • Haku päättyy 24.4.2019
 • Esivalinta: hakuajan päätyttyä (valitaan haastatteluun kutsuttavat hakijat)
 • Työnantajan haastattelut viikolla 18
 • Koulutus alkaa 13.5.2019
 • Koulutus päättyy 1.10.2019
 • Kesto 100 päivää (5 kuukautta)

 

Koulutuksen toteutus

 • Koulutuksen kesto 5 kuukautta (100 päivää)
 • Rekrykoulutuksen aikana teoriaa on 30% ja työssäoppimista 70%.

 

Teoriakoulutuksen sisältönä muun muassa

 • Tekniikan perusteet
 • Sähköpiirustusten ja hydrauliikkakaavioiden lukuperusteet
 • Ohjelmistot
 • Diagnostiikkalaitteet

Työssäoppiminen tapahtuu ohjatusti yrityksen tiloissa Kuopion Sorsasalossa.

 

Lisätiedot

Koulutuksen hyväksytysti suorittamisessa sinua auttavat

 • omatoimisuus ja into oppia uutta,
 • käytännönläheinen ja aikaansaava työote
 • oikea asenne työskentelyyn alan vaatimissa työtehtävissä.

 

Työnkuva koulutuksen jälkeen:

 • mahdollisuus työllistyä koulutuksen jälkeen kokoaikaiseen työsuhteeseen yritykseen

 

Lisätietoja yrityksestä ja työpaikoista

 • 4.4. saakka  ja 14.4. jälkeen Kimmo Matilainen, 040 731 8256
 • 4.4.-14.42019 Arto Rissanen, 040 731 8356 tai kuopiontraktorihuolto(a)gmail.com

 

Yrityksestä

Kuopion Traktorihuolto Oy on yritys, joka tekee Valtra-, Fendt- ja Sampo Rosenlew sopimushuoltoa Kuopion alueella. Näiden lisäksi yrityksen kautta saa varaosia kyseisiin merkkeihin.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Minna Mattila, Suomen yrittäjäopisto, 050 394 8787, minna.mattila(a)syo.fi

 

Koulutuksen yhteyshenkilö TE-toimistossa

Ritva Iivarinen, 045 6511 459 , ritva.iivarinen(a)te-toimisto.fi

Palvelumyyjäksi Easylinehost Finlandille

Kenelle

 • Sinua kiinnostaa digimaailma.
 • Kutsumuksesi on yritysmyynti.
 • Olet työtön tai työttömyysuhan alainen.
 • Sinulle on eduksi kaupallisen alan kokemus.
 • Et pelkää tarttua puhelimeen ja sinulla on positiivinen ja kilpailuhenkinen asenne.
 • Olet ehkä ennenkin tehnyt tuloksellista myyntiä.
 • Sinulla on halu kouluttautua juuri tähän tehtävään ja työllistyä koulutuksen jälkeen yritykseen.

 

Mitä?

 • Yritys tarjoaa mielenkiintoisen tehtävän, jossa tarjoat asiakkaille it- ja digipalveluita.
 • Myyntisalkustasi löytyvät verkkosivut, somemarkkinoinnin palvelut, kotisivutilat ja sähköpostipalvelut.
 • Yritys opettaa kaikki tuotteet sinulle, joten sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta IT-palveluiden myynnistä.
 • Mitä vielä odotat? Jätä hakemus heti!

 

Haku ja  aloitusaikataulu

 • Haku päättyy 23.4.2019
 • Esivalinta: hakuajan päätyttyä hakemusten perusteella
 • Haastattelut viikolla 18
 • Koulutus alkaa 6.5.2019
 • Kesto 100 päivää (5 kuukautta)

 

Koulutuksen toteutus

 • Koulutuksen kesto 5 kuukautta (100 päivää)
 • Rekrykoulutuksen aikana teoriaa on 30% ja työssäoppimista 70%.

 

Teoriakoulutuksen sisältönä muun muassa

 • Myyntitekniikat
 • Ratkaisukeskeinen myynti
 • Asiakaskohtaaminen
 • Asiakaspalvelu
 • Asiakasneuvottelutaidot

Tarkempi koulutussisältö määräytyy valitun opiskelijan taustan ja osaamisen mukaan.

Työssäoppiminen tapahtuu ohjatusti yrityksen työkohteessa Kuopiossa.

 

Työnkuva koulutuksen jälkeen:

 • mahdollisuus työllistyä koulutuksen jälkeen kokoaikaiseen työsuhteeseen yritykseen

 

Lisätietoja yrityksestä ja työpaikoista

 • Tiina Weisell, 044 760 6009, rekrytointi(a)easylinehost.fi

 

Yrityksestä

Easylinehost Finland Oy on kotimainen luotettava IT-palveluiden tarjoaja. Tarjontaan kuuluvat muun muassa verkkosivut, palvelintilat ja sähköpostipalvelut asiakkaille. It-palveluiden lisäksi yritys tarjoaa asiakkailleen apua digimarkkinointiin.

 

Lisätietoa koulutuksesta

Minna Mattila, Suomen yrittäjäopisto, 050 394 8787, minna.mattila(a)syo.fi

 

Koulutuksen yhteyshenkilö TE-toimistossa

Ritva Iivarinen, 045 6511 459 , ritva.iivarinen(a)te-toimisto.fi

Työntekijä kuin räätälin tekemänä!

Suomen Yrittäjäopisto

Avoimia hakuja nyt

Tuotannon työntekijäksi Oy Finland Laminated Timber Ltd:lle
Hae viimeistään 7.4.2019. Koulutuspaikkoja 1 kpl.

 

Raskaankaluston asentajaksi Blue Truck Service Oy:lle
Hae viimeistään 23.4.2019. Koulutuspaikkoja 1 kpl.

 

Palvelumyyjäksi Easylinehost Finland Oy:lle
Hae viimeistään 23.4.2019. Koulutuspaikkoja 1 kpl.

 

Maatalouskoneasentajaksi tai raskaskoneasentajaksi Kuopion Traktorihuolto Oy:lle
Hae viimeistään 24.4.2019. Koulutuspaikkoja 1 kpl.

 

Kysy lisää

Ota yhteyttä meihin, niin keskustellaan tarkemmin koulutusmahdollisuuksista.

Suomen Yrittäjäopistolta

Minna Mattila
koulutusohjaaja
050 394 8787
minna.mattila(a)syo.fi

Virpi Viitanen
koulutusvastaava
050 3948 8767
virpi.viitanen(a)syo.fi

TE-palveluista ja Pohjois-Savon ELY-keskukselta

TYÖNHAKIJOILLE LISÄTIETOJA
Arto Mustonen
0295 043 634

TE-palveluiden logo

YRITYKSILLE LISÄTIETOJA
Timo Soininen
0295 016 595
timo.soininen(a)ely-keskus.fi

Pyydä yhteydenottoa