Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Yhteishankinta­koulutus Pohjois-Karjalassa

Ammattitaitoista työvoimaa yritykseen

Täsmä- ja RekryKoulutukset tukevat yrityksesi kasvua, olitpa sitten päivittämässä nykyisen henkilöstön osaamista tai rekrytoimassa uutta väkeä.

Yrityksen kasvu ja kehittyminen edellyttävät motivoituneita ja osaavia työntekijöitä nyt ja tulevaisuudessa.

Osaamista eri alojen yrityksille

Toteutamme Täsmä- ja RekryKoulutuksia kaupan ja hallinnon alalle sekä teknologiateollisuuden tarpeisiin.  Tarjoamme myös muuta ammatillisen osaamisen kehittämistä monien eri alojen tarpeisiin, kuten

 • asiakaspalvelu- ja digiosaamista,
 • vuorovaikutus- ja viestintäosaamista,
 • prosessi-, projekti- ja laadunhallintaosaamista.

 

Koulutukset on tarkoitettu pk- ja mikroyritysten tarpeisiin Pohjois-Karjalan alueella.

Kasvaville ja uudistuville pk- ja mikroyrityksille

nuoli-oikea-80

TäsmäKoulutus

 • nykyisen henkilöstön kouluttamiseen
 • silloin, kun toiminta tai teknologia muuttuvat

RekryKoulutus

 • uusien työntekijöiden rekrytointiin
 • osaavia työntekijöitä ei löydy tai valmistu lähiaikoina

TäsmäKoulutus nykyisen henkilökunnan kehittämiseen

TäsmäKoulutuksella kehität nykyisen henkilöstösi osaamista vastaamaan nykyisiä ja tulevia haasteita. Se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yrityksen toiminta tai käyttämäsi teknologia muuttuu. Kouluttautua voivat myös yrittäjä itse sekä yrityksen mahdolliset vuokratyöntekijät.

TäsmäKoulutuksen tavoite on estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutettavat työntekijät jatkavat yrityksen palveluksessa.

Katso lisää TäsmäKoulutuksesta TE-toimiston sivuilta.

 

 

RekryKoulutuksella uusia päteviä työntekijöitä

RekryKoulutus on hyvä tapa hankkia osaavia työntekijöitä silloin, kun heitä ei valmistu oppilaitoksista tai pätevää työvoimaa ei ole saatavilla markkinoilla.

RekryKoulutukset ovat työelämälähtöisiä. Suunnittelemme ne aina yrityksen tarpeista lähtien. RekryKoulutukset antavat opiskelijalle pätevyyden ammattiin tai tiettyyn tehtävään yrityksessä.

Tavoitteena on, että koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija solmii yrityksesi kanssa työsuhteen koulutuksen jälkeen.

Katso lisää RekryKoulutuksesta TE-toimiston sivuilta.

Koulutusten hinta

Koulutusten kokonaishinta määräytyy koulutuksen keston ja siihen räätälöitävien osioiden mukaan. Sekä Täsmä- että Rekrykoulutuksissa ELY-keskus maksaa tietyn prosenttiosuuden koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Koulutuksen kesto vaihtelee kymmenenestä päivästä yhdeksään kuukauteen riippuen siitä, millaiset ovat yrityksesi koulutustarpeet ja opiskelijan osaaminen.

TäsmäKoulutus

Yrityksen maksuosuus määräytyy seuraavasti yrityksen koon mukaan:

 • Pieni yritys tai työnantaja  30 % – ELY-keskus 70 %
 • Keskisuuri yritys tai työnantaja 40 % – ELY-keskus 60 %
 • Suuri yritys tai työnantaja 50 % – ELY-keskus 50 %
RekryKoulutus

Yrityksen maksuosuus on 30 % koulutuksen kokonaishinnasta riippumatta siitä, minkä kokoinen yritys on kyseessä.

Tarkempia tietoja voit kysyä TE-toimistosta tai yhteyshenkilöiltämme.

Tarjoamme koulutuksia eri aloilta:

Kaupan ja hallinnon alan koulutusten tavoite

Kaupan ja hallinnon alan työtehtävissä toimimiseen tarjolla on monipuolinen kokonaisuus erilaisia koulutuksia.

Aihealueista voi valita omaan tarpeeseensa parhaiten sopivat osiot. Aihealueita ovat taloushallinto, henkilöstöhallinto sekä myynti, markkinointi ja projektit.

Katso aihekohtaiset esittelyt ja kysy tarkempia sisältöjä meiltä!

 

Koulutuksen toteutus

Kaupan ja hallinnon alan koulutuksista voi suorittaa joko yhtenäisiä kokonaisuuksia tai valita omaan tarpeeseensa parhaiten soveltuvat osat.

Kaikkiin koulutuksiin voidaan myös räätälöidä osia muista toimenkuvaa tai työtehtävää tukevista koulutuksista kuten esimerkiksi

 • asiakaspalvelu,
 • työelämäosaaminen,
 • hankintaprosessit ja kilpailutus,
 • Word,
 • Excel,
 • PowerPoint,
 • O365 käyttöönotto,
 • tietoturva.

 

Koulutusmuoto

Verkkokoulutus

 

Kysy lisää

Jussi Keskinen
yritystoiminnan kouluttaja
050 394 8794
jussi.keskinen(a)syo.fi

Taloushallinto

 

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Taloushallinnon koulutus parantaa taloushallinnon perusteiden hallitsevan ammattitaitoa. Se syventää ja laajentaa  taloushallinnon ammatillista osaamista.

Koulutus sopii soveltuvin osin myös alalla vasta aloittelevalle henkilölle.

 • Kirjanpito ja tilinpäätös
 • Verotus
 • Sisäinen laskenta
 • Palkanlaskenta

 

Koulutusmuoto

Verkkokoulutus

 


Henkilöstöhallinto

 

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Henkilöstöhallinnon koulutus sopii moneen eri tarpeeseen ja kaikille toimialoille. Se sopii sekä esimiesasemassa että henkilöstöhallinnon muissa tehtävissä toimivalle.

Koulutus kehittää henkilöstö- ja esimiestyössä tarvittavaa strategista ajattelua sekä työyhteisön johtamistaitoa esimerkiksi muutostilanteissa.

 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen

 

Koulutusmuoto

Verkkokoulutus

 

Kysy lisää

Jussi Keskinen
yritystoiminnan kouluttaja
050 394 8794
jussi.keskinen(a)syo.fi

Markkinointi, myynti ja projektit

 

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Koulutus syventää osaamista yrityksen myynnin ja markkinoinnin toteuttamisessa ja projektien läpiviemisessä. Koulutus tarjoaa välineitä digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Koulutus sopii sekä myynnin ja markkinoinnin erilaisissa tehtävissä työskentelevälle että johtavassa asemassa toimivalle.

 • Markkinointiviestintä
 • Digitaalisen myynnin kehittäminen
 • Brändin kehittäminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

 

Koulutusmuoto

Verkkokoulutus

 

Kysy lisää

Jussi Keskinen
yritystoiminnan kouluttaja
050 394 8794
jussi.keskinen(a)syo.fi

Monialaosaamisen koulutukset

Monialaosaamisen koulutukset sopivat monilla eri aloilla toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat työssään

 • asiakaspalveluosaamista
 • vuorovaikutus- ja viestintäosaamista
 • prosessi- ja laadunhallintaosaamista
 • digiosaamista

 

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa osaamista erilaisten asiakasryhmien ja asiakkuuksien hahmottamiseen. Se parantaa valmiuksia hyödyntää asiakastietoa palvelu- tai myyntityössä.

Koulutus antaa osaamista nykyaikaisen myyntityön prosessien ja välineiden hallitsemiseen. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa toimia prosesseissa ja projekteissa sekä johtaa niitä.

 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

 

Asiakaspalveluosaaminen:

 • asiakaspalvelua
 • myyntiä
 • markkinointia
 • palvelumuotoilua

 

Digiosaaminen myyntityössä

 • mahdollisuus opiskella B2B- ja B2C -myyntityötä

 

Prosessit ja projektit

 • tuotanto- ja palveluprosessin johtaminen
 • hankintaprosessi ja kilpailutus
 • projektin johtaminen
 • projektin hallinta

 

Lisämahdollisuudet

Koulutukseen voidaan räätälöidä osia muista työtehtävää tukevista koulutuksista kuten esimerkiksi

 • Word, Excel, PowerPoint, O365
 • tietoturva
 • projektinhallinta
 • liike-elämän englanti ja ruotsi
 • matematiikka
 • erilaiset työelämässä tarvittavat korttikoulutukset.

 

Koulutusmuoto

Verkkokoulutus

 

Kysy lisää

Jussi Keskinen
yritystoiminnan kouluttaja
050 394 8794
jussi.keskinen(a)syo.fi

Puupohjaiset tuotantoprosessit

 

Koulutuksen tavoite

Puupohjaisten tuotantoprosessien koulutuksen tavoite on antaa valmiudet alalle työllistymiseen tai lisätä esimerkiksi yrityksen työntekijöiden moniosaajuutta.

 

Koulutusmuoto

Koulutuksen toteutustavat sovimme yhteistyöyrityksen kanssa samalla, kun sovitaan muut asiat, kuten

 • koulutuksen kokonaispituus
 • tietopuolisen opiskelun sisältö
 • työssäoppimisjaksolla valittavissa olevat työtehtäväalueet

 

Puupohjaisten prosessien koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää 30 % ajasta tietopuolista opiskelua yrityksen välittömässä läheisyydessä ja 70 % käytännön työssäoppimista yrityksessä.

 

Referenssejämme muun muassa

 • Keitele Group Oy
 • Isku Oy
 • Jeld Wen Oy
 • Anaika Wood Group Oy
 • Tiivi Oy

 

Kysy lisää

Juha Koivula
koulutuspäällikkö
040 480 9982
juha.koivula(a)syo.fi

Teknologiateollisuus

 

CAD-koulutuksen tavoite

CAD-tekniikan koulutus lisää ja syventää tietokoneavusteisen 2D-piirtämisen tai 3D-mallintamisen osaamista. Koulutuksen avulla voi myös päivittää osaamisensa uusimpiin ohjelmaversioihin.

 

Koulutusmuoto

Verkkokoulutus

 

CAD-koulutuksen sisältö

Opiskeltavaksi voi valita oman tarpeen mukaan yhden tai useamman ohjelman. Tarkempia sisältöesimerkkejä saat alla olevista linkeistä.

Valittavat CAD-ohjelmat

 

Tarvittaessa räätälöimme koulutuksen yhdessä  kanssasi juuri sinun yrityksesi tarpeisiin.

Tällöin koulutukseen voi sisällyttää muitakin aiheita, jotka tukevat alan työtehtävässä toimimista.

 

Kysy lisää

Juha Koivula
koulutuspäällikkö
040 480 9982
juha.koivula(a)syo.fi

Osaava työntekijä on kannattava sijoitus.

Suomen Yrittäjäopisto

Kysy lisää

Ota yhteyttä meihin, niin suunnittelemme juuri sinun tarpeisiisi sopivan koulutuksen.

 

Kaupan ja hallinnon ala
Monialaosaaminen
Jussi Keskinen
050 394 8794
jussi.keskinen(a)syo.fi

 

Teknologiateollisuus
Puupohjaiset tuotantoprosessit

Juha Koivula
040 480 9982
juha.koivula(a)syo.fi

 

Lisätietoja koulutusmalleista:

Pohjois-Karjalan TE-toimisto

Lisätietoja TE-toimiston sivuilta
TE-palveluiden logo

  Pyydä yhteydenottoa

  Haluan liittyä uutiskirjeen tilaajaksi
  Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

  Voisit olla kiinnostunut myös näistä...

  Robotiikka verkkokoulutuksen robotti työssään

  Robotiikan perusteiden verkkokoulutus

  Koulutus perehdyttää ymmärtämään teollisuusrobotin toimintaa
  Taloushallinnon verkko-opinnot

  Taloushallinnon osaaja verkossa

  Opiskele taloushallinnon osaajaksi ja suorita liiketoiminnan ammattitutkinto tai osia siitä!
  Henkilöstöhallinnon syventävät opinnot

  HR-asiantuntijan koulutus verkossa

  Samalla voit suorittaa monipuolisen liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon.
  Esimieskoulutus lähikoulutuksena ja verkosssa. Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii kaikille esimiestehtävissä toimiville.

  Esimieskoulutus verkossa ja livenä

  Lähiesimiestyössä toimiville tai työryhmien vetäjille lisäoppia esimiestyöhön! Suorita lähiesimiestyön ammattitutkinto.
  Markkinoinnin asiantuntijaksi verkko-opintojen kautta

  Markkinoinnin asiantuntija verkossa

  Suorita yksittäisiä kursseja tai tähtää kohti liiketoiminnan ammatti- tai erikoisammattitutkintoa!