Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Sysselsätt skickligt

Gratis sakkunnigtjänst åt företag

Sysselsätt skickligt – sakkunnigtjänsten hjälper

Företagare, har du mycket att göra, tiden räcker inte till och dagarna blir långa? Funderar du på att hjälpande händer skulle behövas, men att det känns krångligt att anställa arbetskraft?

Det kan kännas riskfyllt att anställa arbetskraft, krångligt att fungera som arbetsgivare och arbetsdrygt att på sidan om företagsverksamheten kartlägga olika alternativ.

Den avgiftsfria tjänsten ger dig behändigt grundkunskaper i att fungera som arbetsgivare. Du får pålitlig information om rekrytering och anskaffande av arbetskraft.

För ensamföretagare och små företag

Sysselsätt skicligt -tjänsten har planerats för ensamföretagare som vill växa och små företag. Den är tänkt att stöda tillväxt och skapa nya arbetstillfällen. Dess målsättning är, att arbets- och avtalsförhållanden skall börja på bästa sätt.

Vare sig du verkar i ett enmansföretag eller i ett litet företag ger tjänsten dig grundläggande färdigheter i och kunskaper om hur du verkar som arbetsgivare. Du får också heltäckande information om olika sätt att rekrytera och för dig lämpliga kanaler för inköp av arbete samt en konkret plan för hur du skall gå vidare. Du får också information om lönestöd och andra former av stöd till företaget.

Vi betjänar i hela Finland.

Tjänsten Sysselsätt skickligt erbjuder dig

nuoli-oikea-80

  • kunnande för rekrytering samt inköp, inhyrning eller annan anskaffning av arbete,
  • grundläggande färdigheter att sköta arbetsförhållande- och avtalsärenden
  • pålitlig information om sätt att köpa in arbetskraft och rekryteringskanaler
  • en konkret, just för dig gjord plan för hur du går vidare
  • tilläggsmaterial om ämnet

Till stöd för tillväxt för ensamföretagare och små företag

Tjänsten är planerad i första hand för ensamföretagare och små företag, som har behov av att rekrytera eller låta utföra arbete. Fastän du endast funderar på möjligheten att köpa in arbetskraft, är redan det en god orsak att söka till tjänsten.

Fastän du inte i detta skede ämnar anställa någon, lönar det sig att skaffa pålitlig information för framtiden, helt gratis. Du kan komma att behöva den snabbare än du tror.

Vad ingår i tjänsten?

Det går inte mycket av din tid till rådgivningstjänsten – i sin helhet bara ca 2-5 timmar.

Vi kartlägger individuellt och konfidentiellt ditt företags behov av att anställa eller köpa in arbetskraft. Vi ger dig råd personligen och utgår från ditt företags nuläge. Rådgivningstillfällena ordnar vi på det sätt som passar dig bäst – även per telefon eller videosamtal.

I tjänsten ingår en kartläggning av ditt företags situation och behov av rådgivning, 1-3 timmar personlig rådgivning samt en avslutande rådgivning. Dessutom får du mycket tilläggsmaterial och en personlig skriftlig plan för hur du skall gå vidare framöver.

Gratis tjänst som erbjuds av NTM-centralen

Tjänsten finansieras av NTM-centralen och den är helt avgiftsfri för ditt företag.

Tjänsten Sysselsätt skickligt är en sakkunnigtjänst som NTM-centralen avgiftsfritt erbjuder ensamföretagare och små företag i hela landet. Suomen Yrittäjäopisto fungerar som tjänsteproducent.

Tjänsten stöder företagens tillväxt genom att erbjuda information och rådgivning om rekrytering, inköp av arbete och andra sätt att anskaffa arbetskraft samt i frågor som berör rollen som arbetsgivare. Tjänsten produceras av TE-byråns avtalspartners, av vilka du kan välja den du önskar.

Närmare uppgifter och anmälningsblanketten hittar du på TE-byråns sidor.

TE-palveluiden logo

Sysselsätt skickligt - skaffa dig kunnande att fungera som arbetsgivare nu.

Suomen Yrittäjäopisto

Anmäl dig till tjänsten

Anmäl dig via TE-byråns länk.:

Vi betjänar dig på finska, svenska och engelska i hela Finland. Tjänsten är avgiftsfri.

Fråga mer

Om det är något du blev och fundera på eller om du vill ha tilläggsinformation om tjänsten, tag kontakt med vår kontaktperson Asta eller våra sakkunniga Pekka eller Timo.

Om du vill ha betjäning på svenska, kontakta Timo (trots finskspråkigt namn har han svenska som modersmål).

Tag kontakt, vi ger dig gärna råd!

Våra sakkunniga

Työllistä taidolla -palvelun asiantuntija Suomen Yrittäjäopistolla

Timo Hautamäki 
040 768 0037
timo.hautamaki(a)syo.fi

 

Työllistä taidolla -palvelun asiantuntija Suomen Yrittäjäopistolla
Pekka Käyhkö
040 593 7948
pekka.kayhko(a)syo.fi

Kontaktperson

Asta Salminen, Suomen Yrittäjäopisto

Asta Salminen
050 421 1665
asta.salminen(a)syo.fi

Se mer

 

Sysselsätt skickligt på TE-tjänsternas sidor.
TE-tjänsternas broschyr