Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Teollisen puurakentamisen koulutus

Puurakentaminen lisääntyy ja alalla tarvitaan uusia osaajia

Teollisen rakentamisen mahdollisuudet puun käytön lisäämiseen ovat valtavat. Teknologia- ja suunnitteluosaamisen kasvaessa puusta tehdään yhä moninaisempia rakennuksia. Puun lisäksi rakennuksissa käytetään myös muita materiaaleja ja siksi puurakentamisen sijaan on usein selvempi puhua puun käytöstä rakentamisessa.

Koulutuksessa voit täydentää nykyistä puu- tai rakennusalan osaamistasi. Voit olla myös vasta alan työtehtäviin hakeutuva. Olennaista on halu työllistyä puutuote- tai rakennusalan työtehtäviin.

Aloita nyt opiskelu teolliseksi puurakentajaksi. Koulutus toteutetaan lähtötilanteesi huomioiden joustavasti työpaikalla, verkossa ja lähijaksoilla.

Koulutukseen on jatkuva haku. Seuraava startti on 2.3.2020.

 

Puurakentamisen työt opitaan tekemällä

Teollinen puurakentaja työskentelee puuteollisuuden prosesseissa valmistaen puutuotteita, rakenteita ja niiden osia, hirsi- ja massiivipuurakenteita, monikerroslevyjä ja puutaloelementtejä. Työtehtäviin voi sisältyä osien valmistus-, kokoonpano- ja varustelutehtäviä sekä CNC-koneistuksia. Työt voivat sisältää myös esimerkiksi tilaelementtien kokoamista ja sisäpuolisia asennus- ja viimeistelytöitä, puusepäntuotteiden asennuksia, puutaloelementtien osien valmistusta ja elementtien kokoonpanoa.

Koulutus on suunnattu aikuisopiskelijoille, joten vaatimuksena on vähintään 18 vuoden ikä.  Koulutus soveltuu  lisäkoulutukseksi puutuote- ja rakennusalalla toimiville sekä näiden alojen työkokemusta omaaville henkilöille. Se soveltuu myös alalle aikoville, kuten alanvaihtajille ja työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille.  Tämä perustuu siihen, että opinnot suunnitellaan opiskelijan lähtötilanteen mukaisesti. Erinomainen lähtökohta opinnoissa menestymiseen on oma motivaatio opiskeluun ja kiinnostus alan työtehtäviin.

Yrittäjäopisto jatkaa TEAKin palveluita
syo-sydan-teak

Koulutus sopii sinulle, jos

nuoli-oikea-80

 • sinua kiinnostavat puurakentaminen ja puutuotteiden valmistus
 • olet vähintään 18-vuotias
 • sinulla on motivaatio opiskella
 • haluat toimia puutuoteteollisuuden, puurakentamisen tai rakennusalan työtehtävissä

Teollisen puurakentamisen koulutuksen toteutus

Teollisen puurakentamisen koulutus sisältää lähiopiskelua, verkko-opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Lähiopiskelujaksot toteutetaan pääsääntöisesti Teuvalla. Muualla järjestettävät sovitaan erikseen. Käytännön työtaidot opitaan tekemällä todellisia alan töitä lähijaksoilla ja työpaikoilla.

Opintojesi toteutus suunnitellaan yksilöllisesti ja sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Lue lisää aikuisopiskelusta Suomen Yrittäjäopistolla.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutus edellyttää soveltuvaa työpaikkaa. Mikäli sinulla ei ole työpaikkaa, se hankitaan koulutuksen alussa. Työpaikat valitaan niin, että ne tukevat oppimis- ja työllistymistavoitteitasi. Työpaikkoja sinulla on opintojen aikana tyypillisesti 2–3 kpl. Työpaikkojen määrä riippuu sinulle tehdystä henkilökohtaisesta suunnitelmasta ja työpaikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Koulutuksessa suoritat puuteollisuuden ammattitutkinnon puurakenneteollisuuden osaamisalalta tai tutkinnon osia, lähtötilanteesi ja tavoitteidesi mukaisesti.

Teollisen puurakentamisen koulutuksen kesto

Teollisen puurakentamisen koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n mukaan.

Koulutuksen kesto on n. 1 – 1,5 vuotta tavoitteen ollessa koko tutkinto. Osatutkintoon tähdäten koulutus kestää noin 6 – 12 kuukautta.

 

Koulutuksen sisältö

Orientaatio ja opintojen suunnittelu

 • Koulutuksen aloitus
 • Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinta
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu
 • Työpaikkojen kartoitus ja työpaikan haku

Ammatilliset opinnot

 • Puutuotteiden valmistus
 • CNC-työstöt
 • Puurakentaminen ja puurakenteet
 • Puusepäntuotteiden asennustyöt
 • Alalla tarvittavat korttikoulutukset
 • Rakennusalan piirustukset

Valinnaiset ammatilliset opinnot

 • Puutaloelementtien valmistus
 • Hirsitalorakenteiden valmistus
 • Massiivipuurakenteiden valmistus
 • Massiivipuuelementtien varustelu- ja asennustyöt
 • Tilaelementtien kokoonpano
 • Muut HOKS:n mukaiset opinnot

Muut opinnot

Verkko-opiskelu

 • Ammatilliset opinnot
 • Muut HOKS:n mukaiset opinnot

Puurakentamisen suosio kasvaa ja alalle tarvitaan uusia osaajia.

Suomen Yrittäjäopisto

Puuteollisuuden ammattitutkinto, puurakenneteollisuuden osaamisala

Puuteollisuuden ammattitutkinnon suorittaneella on puuteollisuuden työtehtävissä vaadittu ammattitaito. Tutkinnon suorittanut toimii vastuullisesti, taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti sekä osaa noudattaa työpaikan ohjeita ja toimintatapoja. Hän osaa toimia turvallisesti suorittamansa osaamisalan toimintaympäristöissä. Hänellä on hyvä kokonaisnäkemys osaamisalansa tuotantoprosesseista, raaka-aineista sekä loppukäytön asettamista vaatimuksista tuotteelle.

Puurakenneteollisuuden osaamisalan suorittanut osaa itsenäisesti työskennellä puurakenneteollisuuden työtehtävissä. Hän osaa valmistaa puurakenneteollisuuden tuotteita ja voi toimia alan erilaisissa tehtävissä, kuten puurakenneteollisuuden tuotteiden, hirsirakenteiden, massiivipuurakenteiden tai puuelementtien valmistajana.

 

Tutustu tutkintovaatimuksiin tarkemmin tästä.

Osallistumismaksu ja lisätiedot

Koulutuksen rahoitus- ja toteutusmuodot ovat  omaehtoinen koulutus, oppisopimuskoulutus ja VOS-työvoimakoulutus.

Osallistumismaksu määräytyy koulutusmuodon mukaan:

 • Omaehtoinen opiskelu tutkintotavoitteisena lisäkoulutuksena, omavastuuosuus on 150 € (sisältäen koulutuksen, perusmateriaalit ja tarvikkeet sekä tutkinnon suorittamisen).
 • Oppisopimuskoulutus peruskoulutuksena, ei osallistumismaksua (kysy lisätietoja meiltä)
 • VOS-työvoimakoulutus, ei osallistumismaksua. Haku koulutukseen TE-palveluiden kautta.

Kysy lisätietoja

Jari Hakala
050 3948 754
jari.hakala(a)syo.fi

Oletko kiinnostunut koulutuksesta?
Ota yhteyttä!

Haluan liittyä uutiskirjeen tilaajaksi
Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.