Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Markkinoinnin asiantuntija verkossa

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työssäsi suunnittelet ja toteutat digitaalista myyntiä ja/tai markkinointiviestintää ja haluat laajentaa osaamistasi digitaalisen myynnin ja markkinointiviestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä.

Koulutus soveltuu hyvin eri alojen yrittäjille ja jatko-opinnoiksi yrittäjyys tutkintoihin tai liiketoiminnan perus- ja ammattitutkintoon. Koulutus on osa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalaa.

Voit valita seuraavia osaamisalan opintoja

 • Digitaalinen markkinointiviestintä
 • Digitaalinen myynti
 • Brändin kehittäminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

 

 

Markkinoinnin asiantuntija -koulutukseen voit hakeutua nonstop!
Klikkaa ”hakeudu koulutukseen” -painiketta.

 

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

nuoli-oikea-80

 • suunnittelet ja toteutat työssäsi digitaalista myyntiä, digitaalista markkinointiviestintää ja/tai brändin kehittämistä
 • haluat laajentaa osaamistasi jostain yllä olevasta aihealueesta

Opiskele etänä verkossa kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen

Ohjattu koulutus on järjestetty kokonaan verkossa hyödyntäen Moodle-oppimisympäristöä. Vuorovaikutteiseen ja yhteisöllistä oppimista tukevaan koulutukseen kuuluu verkkoluentoja virtuaaliluokassa ja muita itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja tehtävineen. Koulutuksen pääset aloittamaan heti henkilökohtaistamiskeskustelun jälkeen! Lue lisää aikuisopiskelusta Suomen Yrittäjäopistossa tästä.

 

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan opinnot sisältävät:

Digitaalinen markkinointiviestintä

Digitaalisen markkinointiviestinnän mahdollisuudet

 • Tavoite: Hahmotat digitaalisen markkinointiviestinnän eri mahdollisuudet ja osaat pohtia niiden soveltuvuutta työtehtäviisi.
 • Sisältö:
  • Inbound-markkinointi
  • Sähköpostimarkkinointi
  • Sosiaalisen median mahdollisuudet
  • Hakukoneoptimointi
  • Videot viestinvälittäjänä
  • Digitaalisen markkinoinnin ja myynnin työkalupakki.

 

Asiakas- ja markkinatiedon hyödyntäminen

 • Tavoite: Opit hyödyntämään markkina-, tuote-, ostokäyttäytymis- ja kilpailija-analyyseja suunnitellessasi digitaalista markkinointiviestintää.
 • Sisältö:
  • Asiakas- ja markkinatiedon hankinta
  • Asiakkaan ostokäyttäytyminen
  • Asiakaspersoonat ja niiden hyödyntäminen.

 

Digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus

 • Tavoite: Osaat suunnitella monikanavaista digitaalista markkinointiviestintää, toteuttaa ja seurata sen tehokkuutta.
 • Sisältö:
  • Markkinointiviestinnän suunnitelman tekeminen
  • Digitaalisen markkinointiviestinnän toteutus
  • Seurantamittarit ja vaikuttavuuden seuranta
  • Digitaalisen viestinnän kehittäminen.

 

Digitaalinen myynti

Digitaalisen myynnin mahdollisuudet

 • Tavoite: Hahmotat digitaalisen myynnin mahdollisuudet ja osaat pohtia niiden soveltuvuutta eri tarkoituksiin.
 • Sisältö:
  • Digitaalisen myynnin trendit
  • Digitaalisen myynnin välineet ja keinot
  • Myyntiprosessi
  • Inbound-markkinointi.

 

Digitaalisen myynnin suunnittelu ja toteutus

 • Tavoite: Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tuloksellista ja tehokasta digitaalista myyntiä.
 • Sisältö:
  • Analytiikan hyödyntäminen
  • Digitaalisen myynnin suunnittelu
  • Digitaalisen myynnin seuranta.

 

Asiakaskokemuksen kehittäminen

 • Tavoite: Osaat kehittää asiakaskokemusta ja hyödyntää käytössä olevaa dataa asiakaskokemuksen kehittämisessä.
 • Sisältö:
  • Asiakaskokemuksen vaiheet ja mallintaminen
  • Kehittämiskohteiden määrittely.

 

Brändin kehittäminen

Brändin ja sen arvon määrittely

 • Tavoite: Osaat määritellä brändin arvon asiantuntijoita hyödyntäen, hyödyntää erilaisia tiedonkeruumenetelmiä ja tutkimuksia sekä huomioida liiketoiminnan tavoitteet ja soveltuvat mittarit brändityössäsi.
 • Sisältö:
  • Brändin arvon määrittely yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa
  • Brändityöhön liittyvät tutkimukset
  • Liiketoiminnan tavoitteet ja brändityö
  • Mittarit.

 

Brändin mukaisen markkinointiviestinnän suunnittelu

 • Tavoite: Osaat suunnitella ja toteuttaa brändilähtöistä viestintää, määritellä liiketoimintaa tukevat tavoitteet ja mittarit markki-nointiviestinnälle, valita ja hyödyntää verkostoja brändityössäsi sekä valita kohderyhmän ja sisällön kannalta tarkoituk-senmukaiset kanavat.
 • Sisältö:
  • Brändilähtöisen viestinnän suunnitelu ja toteutus
  • Tavoitteet
  • Verkostossa toimiminen
  • Kanavat ja kohderyhmät.

 

Brändin kehittäminen

 • Tavoite: Osaat toimia kustannustehokkaasti brändityössäsi, seurata systemaattisesti mittareiden toteutumista ja tehdä tarvit-tavat korjausliikkeet, arvioida toimenpiteiden vaikutuksia brändin arvon kehittymisen näkökulmasta sekä laatia tai päivittää organisaation brändimanuaalin.
 • Sisältö:
  • Kannattavuuden huomioiminen
  • Vaikuttavuuden seuranta
  • Kehittämistyöskentely
  • Brändimanuaali.

 

Brändin näkyvyyden edistäminen

 • Tavoite: Osaat ehdottaa keinoja johdon sitouttamiseksi brändin kehitystyöhön osana liiketoiminnan kokonaisuutta, ehdottaa ratkaisuja henkilöstön sitouttamiseksi konkreettisin teoin lunastamaan brändin asiakaslupausta sekä hyödyntää brän-dimittareita henkilöstön toiminnan ohjaamisessa.
 • Sisältö:
  • Henkilöstön ja johdon sitoutuminen
  • Brändinäkyvyys kohderyhmissä
  • Mittareiden hyödyntäminen.

 

Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Kehittämisprojektin raportointi, analysointi ja esittely

"Tästä mulle on ollut jo käytännön hyötyä töissä ja tämän vuoden suunnitelmien laatimisessa." - Maria Rink (aloittanut opinnot syksyllä 2019)

Suomen Yrittäjäopisto

Markkinoinnin asiantuntijakoulutuksen kautta suoritat liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon

Jos toimit digitaalisen myynnin tai markkinointiviestinnän työtehtävissä, voit suorittaa koulutuksen yhteydessä liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon. Tällöin suoritat tutkintoon liittyvänä yhteisenä pakollisena osana myös liiketoiminnan suunnittelun ja toteuttamisen tutkinnon osan.

Lue lisää tutkinnon perusteista tästä.

 

Osallistumismaksu

Voit valita seuraavista sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon:

 • Osin valtion rahoittaman tutkintotavoitteisen koulutuksen omavastuuosuus on 500€
  • Edellyttää tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista. Huomioithan, että tästä syystä sinulla tulee olla alan työpaikka.

 

 •  Oppisopimuskoulutus
  • Yleensä työnantajalle ja työntekijälle maksutonta, mutta voi oppisopimustoimistosta riippuen sisältää pienen omavastuuosuuden
  • Edellyttää tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista
  • Kysy lisää lähimmästä oppisopimustoimistostasi tai ole yhteydessä meihin.

 

 •  Omaehtoinen lisäkoulutus
  • Osallistumismaksu vaihtelee valitsemiesi kurssien määrästä
  • Kurssien hinnat vaihtelevat 100-250 euron välillä kurssin laajuuden mukaan
  • Maksu laskutetaan erissä koulutuksen aikana ja se voidaan laskuttaa sinulta tai työnantajaltasi
  • Sinulla ei ole velvollisuutta tutkinnon suorittamiseen
  • Saat todistuksen suorittamistasi kursseista.

 

Voit myös katsoa koulutustarjontaamme koulutuskaupastamme, mikäli sieltä löytyisi sinulle soveltuva kurssi heti suoritettavaksesi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tiina Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
puh. 050 313 1911
tiina.rintamaki(a)syo.fi

 

Susanna Kulmala
yritystoiminnan kouluttaja
puh. 050 596 0901
susanna.kulmala(a)syo.fi

Oletko kiinnostunut koulutuksesta – ota yhteyttä

Haluan liittyä uutiskirjeen tilaajaksi
Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista...

Merkonomi kokonaan verkko-opintoina

Merkonomi kokonaan verkossa

Suorita verkossa monipuolinen liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi