Opiskelijoille Wilma | MoodleHenkilökunnalle Office 365 portaali

Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

HR-asiantuntijan koulutus verkossa

Koulutuksessa keskitytään monipuolisesti ja käytännönläheisesti hr-asiantuntijan syventäviin aihealueisiin, kuten työlainsäädäntöön, henkilöstösuunnitelmiin, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen.

Voit valita seuraavia opintoja

Osaamisalan opintoja:

 • Henkilöstötyö
 • Työlainsäädäntö
 • Yrityksen henkilöstösuunnitelmat
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Strategialähtöinen osaamisen johtaminen

 

Yhteiset opinnot:

 • Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

 

HR-asiantuntijan seuraava startti verkossa 30.1.2019

 

Ohjaus-ikoni
Raatalointi-ikoni
Verkko-opinnot-ikoni

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

nuoli-oikea-80

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti hr-asiantuntijan työtehtävissä, kuten henkilöstön osaamisen kehittämisessä, työhyvinvoinnissa ja työsuojelussa. Voit jo toimia hr-asiantuntijan tehtävissä, kuten henkilöstöpäällikkönä tai hr-spesialistina tai olet siirtymässä asiantuntijan tehtäviin. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla on tavoitteena kehittää osaamistaan asiantuntijan tasolle.

 

 

Opiskele etänä verkossa kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen

Ohjattu koulutus on järjestetty kokonaan verkossa hyödyntäen Moodle-oppimisympäristöä. Vuorovaikutteiseen ja yhteisöllistä oppimista tukevaan koulutukseen kuuluu verkkoluentoja virtuaaliluokassa ja muita itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja tehtävineen.  Lue lisää aikuisopiskelusta Suomen Yrittäjäopistossa.

 

Katso Johannan opiskelijatarina koulutuksesta. 

” Opinnot hoituivat verkon välityksellä hakeutumisesta näyttöjen suorittamiseen”/Johanna Pukari

 

HR-asiantuntijakoulutuksen kautta suoritat liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon

Koulutuksen voit suorittaa joko tutkintotavoitteisesti osittain valtion rahoittamana tai omarahoitteisesti lisäkoulutuksena. Jos toimit hr-asiantuntijan tehtävissä, voit suorittaa koulutuksen yhteydessä liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon. Lue lisää tutkinnon perusteista tästä.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon yhteiset opinnot

Tutkinto sisältää yhteisinä opintoina seuraavat tutkinnon osat:

 • Liiketoiminnnan suunnittelu ja toteuttaminen
  • Yrityksen toimintaympäristön analysointi
  • Vastuualueen liiketoiminta, toimintaprosessit ja verkostot
  • Visio, strateginen suunnittelu ja strategian jalkauttaminen eri tasoilla
  • Yrityksen strategian toteutuminen omissa työtehtävissä

 

 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen
  • Kehittämistarpeiden tunnistaminen
  • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
  • Kehittämisprojektin raportointi, analysointi ja esittely

Henkilöstöhallinnon osaamisalan valinnaiset opinnot sisältävät:

Henkilöstötyö

 • Henkilöstötyön ammattilaisen rooli yrityksessä
 • Vuorovaikutus, palautekäytännöt
 • Suorituksen arviointi ja palkitseminen
 • Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut
 • Rekrytointi ja perehdyttäminen
 • Työssä jaksaminen, itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
 • Henkilöstötietojärjestelmät työkaluna
 • Lakisääteiset henkilöstötunnusluvut ja raportointi
 • Henkilöstöstrategia ja -politiikka
 • Tiimityö, erilaisuuden huomioiminen tiimien rakentamisessa

Työlainsäädäntö

 • Työsuhteen keskeistä lainsäädäntöä
 • Työsopimus, palkkaus ja työaika
 • Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen
 • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
 • Ajankohtaisia muutoksia lainsäädännössä

Yrityksen henkilöstösuunnitelmat

 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työsuojelu ja työhyvinvointi

 • Työturvallisuus ja työsuojelu
 • Fyysisen ja psyykkisen työsuojelun edistäminen
 • Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatiossa
 • Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
 • Epäasiallinen kohtelu ja ristiriitatilanteet
 • Toimiva työterveyshuollon kumppanuus
 • Epäasiallinen kohtelu ja ristiriitatilanteet

Strategialähtöinen osaamisen johtaminen

 • Katsaus strategisesta ajattelusta
 • Strategialähtöinen henkilöstöjohtaminen
 • Monikulttuurisuuden johtaminen
 • Eri-ikäisten ihmisten johtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Neuvottelutaidot ja nonverbaalinen viestintä

HR-asiantuntijan koulutuksen kautta suoritat liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon

Osallistumismaksu

Voit osallistua koulutukseen tutkintotavoitteisesti opiskellen. Tällöin koulutus on osittain valtion rahoittamaa ja omarahoitusosuus on 500€. Omarahoitusosuus laskutetaan erissä koulutuksen aikana. Valtionrahoitteinen koulutus edellyttää tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista. Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus on yleensä työnantajalle ja työntekijälle maksutonta. Oppisopimusopiskelusta voit kysyä lähimmästä oppisopimustoimistostasi. Autamme myös mielellämme opiskelun aloitusvaiheen selvittelyissä.

Koulutukseen voi osallistua myös omaehtoisesti lisäkoulutuksena. Tällöin koulutuksen osallistumismaksu vaihtelee valitsemiesi kurssien määrästä. Kurssien hinnat vaihtelevat 100-250 euron välillä kurssin laajuuden mukaan. Maksu laskutetaan erissä koulutuksen aikana ja sen voidaan laskuttaa sinulta tai työnantajaltasi. Mikäli osallistut koulutukseen täysin omarahoitteisesti, sinulla ei ole velvollisuutta tutkinnon suorittamiseen. Saat kuitenkin todistuksen suorittamistasi opinnoista.

Ota yhteyttä Kirsiin ja kysy lisää!

Kirsi Övermark
yritystoiminnan kouluttaja
p. 050 336 6328
kirsi.overmark(a)syo.fi

Oletko kiinnostunut koulutuksesta – ota yhteyttä