Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

HR-asiantuntijan koulutus verkossa

Koulutuksessa keskitytään monipuolisesti ja käytännönläheisesti hr-asiantuntijan syventäviin aihealueisiin, kuten työlainsäädäntöön, henkilöstösuunnitelmiin, työhyvinvointiin, työsuojeluun ja strategialähtöiseen osaamisen johtamiseen.

Voit valita seuraavia osaamisalan opintoja

 • Johdatus henkilöstötyöhön
 • Työlainsäädäntö
 • Yrityksen henkilöstösuunnitelmat
 • Työsuojelu ja työhyvinvointi
 • Strategialähtöinen osaamisen johtaminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

 

Näiden lisäksi voit valita tarjonnastamme myös muita valinnaisia nonstop -verkkokurssejamme opintojesi tueksi. Näitä voivat olla esimerkiksi kirjanpitoon, tilinpäätöksen, verotukseen, sisäiseen laskentaan ja palkanlaskentaan liittyvät verkkokurssit.

Koulutukseen voit lähteä mukaan joko tutkintotavoitteisesti tai halutessasi voit ostaa yksittäisiä kursseja. Katso lisää kohdasta hintatiedot ja yhteydenotto.

HR-asiantuntijan opinnot soveltuvat sekä PHT- että KLT-tutkintosi ylläpitoon.

 

HR-asiantuntijan koulutukseen voit nyt hakeutua nonstop!
Klikkaa ”hakeudu koulutukseen” -painiketta.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

nuoli-oikea-80

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti hr-asiantuntijan työtehtävissä, kuten henkilöstön osaamisen kehittämisessä, työhyvinvoinnissa ja työsuojelussa. Voit jo toimia hr-asiantuntijan tehtävissä, kuten henkilöstöpäällikkönä tai hr-spesialistina tai olet siirtymässä asiantuntijan tehtäviin. Koulutus soveltuu myös henkilöille, joilla on tavoitteena kehittää osaamistaan asiantuntijan tasolle.

 

 

Opiskele etänä verkossa kustannustehokkaasti ja aikaa säästäen

Ohjattu koulutus on järjestetty kokonaan verkossa hyödyntäen Moodle-oppimisympäristöä. Vuorovaikutteiseen ja yhteisöllistä oppimista tukevaan koulutukseen kuuluu verkkoluentoja virtuaaliluokassa ja muita itsenäisesti suoritettavia verkko-opintoja tehtävineen. Koulutus kestää noin vuoden, henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.  Lue lisää aikuisopiskelusta Suomen Yrittäjäopistossa.

 

” Opinnot hoituivat verkon välityksellä hakeutumisesta näyttöjen suorittamiseen.”
– Johanna Pukari

 

HR-asiantuntijan koulutuksessa voit opiskella mm. seuraavia verkkokursseja:

Johdatus henkilöstötyöhön

 • Henkilöstötyön ammattilaisen rooli yrityksessä
 • Vuorovaikutus, palautekäytännöt
 • Suorituksen arviointi ja palkitseminen
 • Henkilöstökyselyt ja kehityskeskustelut
 • Rekrytointi ja perehdyttäminen
 • Työssä jaksaminen, itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta
 • Henkilöstötietojärjestelmät työkaluna
 • Lakisääteiset henkilöstötunnusluvut ja raportointi
 • Henkilöstöstrategia ja -politiikka
 • Tiimityö, erilaisuuden huomioiminen tiimien rakentamisessa

Työlainsäädäntö

 • Työsuhteen keskeistä lainsäädäntöä
 • Työsopimus, palkkaus ja työaika
 • Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen
 • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
 • Ajankohtaisia muutoksia lainsäädännössä

Yrityksen henkilöstösuunnitelmat

 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • Tasa-arvosuunnitelma
 • Yhdenvertaisuussuunnitelma
 • Työsuojelun toimintaohjelma
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työsuojelu ja työhyvinvointi

 • Työturvallisuus ja työsuojelu
 • Fyysisen ja psyykkisen työsuojelun edistäminen
 • Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatiossa
 • Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
 • Epäasiallinen kohtelu ja ristiriitatilanteet
 • Toimiva työterveyshuollon kumppanuus
 • Epäasiallinen kohtelu ja ristiriitatilanteet

Strategialähtöinen osaamisen johtaminen

 • Katsaus strategisesta ajattelusta
 • Strategialähtöinen henkilöstöjohtaminen
 • Monikulttuurisuuden johtaminen
 • Eri-ikäisten ihmisten johtaminen
 • Osaamisen johtaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Neuvottelutaidot ja nonverbaalinen viestintä

Kehittämisprojektin suunnittelu ja johtaminen

 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
 • Kehittämisprojektin raportointi, analysointi ja esittely

 

HR-asiantuntijan koulutuksen kautta voit suorittaa liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon

Jos toimit hr-asiantuntijan tehtävissä, voit suorittaa koulutuksen yhteydessä liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon. Lue lisää tutkinnon perusteista tästä.

Osallistumismaksu

Kaksi polkua opiskella henkilöstöhallinnon opintoja:

1. Omaehtoisena lisäkoulutuksena ⇒ suoritat oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan HR-asiantuntijan verkkokursseja

 • Vaatimukset: Henkilöstöhallinnon perusasioiden tuntemus. Sopii myös työttömille henkilöstöhallinnon osaajille.
 • Hinta: määräytyy henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi mukaan
  • verkkokurssien hinnat vaihtelevat 140 € – 270 € välillä
  • esim. valitse seuraavat kolme kurssia: Henkilöstötyö, työlainsäädäntö ja yrityksen henkilöstösuunnitelmat → hinta 3 x 270 euroa yht. 810 euroa.
 • Todistus: saat todistuksen HR-asiantuntijan koulutukseen osallistumisesta ja suorittamistasi verkkokursseista.

 

2. Tutkintoon johtavana ⇒ suoritat liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon henkilöstöhallinnon osaamisalasta

 • Vaatimukset: toimit jo HR-tehtävissä ja suoritat koko tutkinnon tai tutkinnon osia.
 • Hinta:
  • osin valtion rahoittaman tutkintotavoitteisen koulutuksen omavastuuosuus on 500 €
  • oppisopimuksella opiskeltaessa, kysy hintaa oman alueesi oppisopimustoimistosta.
 • Todistus: saat todistuksen liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisesta sekä todistuksen HR-asiantuntijan koulutukseen osallistumisesta ja suorittamistasi verkkokursseista.

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mirkka Hautanen
yritystoiminnan kouluttaja
puh. 050 414 3709
mirkka.hautanen(a)syo.fi

 

Kirsi Övermark
yritystoiminnan kouluttaja
puh. 050 336 6328
kirsi.overmark(a)syo.fi

 

Oletko kiinnostunut koulutuksesta – ota yhteyttä

Haluan liittyä uutiskirjeen tilaajaksi
Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista...

HR-assistentin verkkokoulutus

HR-assistentin koulutus verkossa

Samalla voit suorittaa liiketoiminnan ammattitutkinnon
Esimieskoulutus lähikoulutuksena ja verkosssa. Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii kaikille esimiestehtävissä toimiville.

Esimieskoulutus – lähiesimies

Lähiesimiestyössä toimiville tai työryhmien vetäjille lisäoppia esimiestyöhön! Suorita lähiesimiestyön ammattitutkinto.