Koulutukset
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Kädentaitojen ohjaajan koulutus

Kädentaitojen ohjaaja – ohjaustoiminnan osaaja

Koulutukseen on jatkuva haku.

Ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen ja käsitöiden harrastamisen suosio lisäävät hyvien ohjaajien tarvetta. Hyvän harrastuksen lisäksi käsitöiden tekeminen ja kädentaitojen kehittäminen voivat olla tärkeä osa muun muassa kuntoutusta sekä merkittävä elämys tai jotain uutta sisältöä elämään antava taito.

Käsityötaidon oppimisen merkitys on suuri, sen merkitys on suurempi kuin itse työssä tarvittavat kädentaidot. Kädentaitojen opettaminen ja ohjaaminen edellyttävät ohjaajalta teknisen osaamisen lisäksi hyviä ohjaustaitoja. Hyvät ohjaustaidot 0vat tarpeen monella alalla ja monissa työtehtävissä.

Kädentaitojen ohjaajan koulutus on suunniteltu ohjaajan työstä kiinnostuneille aikuisille (vähintään 18 vuoden ikä), jotka tarvitsevat nykyisessä tai tulevassa työssään ohjaustaitoja. Se soveltuu opetus- ja ohjaustehtävissä toimiville kuten harrastustoiminnan, yhdistysten ja kansalaisopistojen ohjaajille sekä alan pienyrittäjille, jotka haluavat kehittää toimintaansa.

Koulutuksesta on hyötyä kädentaitoja jo opiskelleille, joilla on halu tehdä luovaa työtä, nähdä kättensä jäljet ja jakaa osaamistaan opetus- ja ohjaustyössä toimien. Koulutus soveltuu myös alan jatko-opintoja suunnitteleville sekä ohjaustehtävistä kiinnostuneille, joilla on jo kädentaitoja esimerkiksi harrastusten kautta.

Keskeisenä tavoitteena on saada valmiudet ohjata lasten, nuorten ja aikuisten harrastustoimintoja mm. kouluissa, leiri- ja kurssikeskuksissa, opistoissa ja nuorisotaloissa sekä palvelukeskuksissa. Tavoitteena voi olla myös oman ohjaustyön, työpaikan ohjaustoiminnan tai yritystoiminnan kehittäminen.

Opiskelua Teuvalla, verkossa, etänä ja työpaikoilla. Kädentaitojen ohjaajan koulutukseen on jatkuva haku.

Ohjaustyössä tärkeää osaamista

Ohjaustyössä tarvitaan osaamista alan käsityötekniikoista, työvälineistä, materiaaleista ja käsityön valmistusprosesseista. Tärkeitä ohjauksen osaamisalueita ovat mm. suunnittelutaidot, ohjausmenetelmien hallinta, vuorovaikutteisuus ohjaustilanteissa, eri palautemenetelmien käyttö ja kyky vastaanottaa palautetta omasta ohjaus- ja opetustyöskentelystään.

 

Koulutus sopii sinulle, jos

nuoli-oikea-80

 • olet vähintään 18-vuotias
 • toimit tai haluat tulevaisuudessa toimia ohjaustyössä
 • olet jo opiskellut käsityöalaa ja haluat jatkaa opintoja ohjaustyön parissa
 • olet käsityöalan yrittäjä ja haluat kehittää toimintaasi
 • sinulla on harrastuksista hankittua kädentaitojen osaamista
 • suunnittelet alan jatko-opintoja

Kädentaitojen ohjaajan koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Se sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua, verk­ko-opiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa opiskelua. Opintojen toteutus suunnitellaan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Siinä huomioidaan mm. aikaisempi osaaminen, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja yksilöl­liset ohjaustarpeet. Lue lisää aikuisopiskelusta Suomen Yrittäjäopistolla.

Koulutuksessa opiskellaan ohjaustoiminnassa käytettäviä käsityötekniikoita, ohjausmenetelmiä ja oppimistyylejä. Opiskellaan miten motivoidaan, kannustetaan ja annetaan palautetta. Ideoidaan erilaisia ohjauspalveluja, laaditaan työohjeita ja havaintomateriaaleja. Lisäksi opitaan markkinoimaan omaa osaamista ja palveluita asiakkaalle.

Koulutuksessa opit suunnittelemaan käsityötaitojen ohjausta, ohjaamaan käsityötaitoja ja tuotteistamaan ohjauspalveluita. Koulutuksessa opit myös valmistamaan puu-, verhoilu- ja tekstiilialan tuotteita. Opit motivoimaan, kannustamaan ja antamaan palautetta. Ideoit ja tuotat erilaisia ohjauspalveluita, markkinoit osaamistasi ja palveluita asiakkaille, käyttäen erilaisia digitaalisia välineitä ja muita tarkoituksenmukaisia kanavia.

Koulutuksen kesto

Koulutuksen kesto määräytyy HOKS:n mukaan. Sen kesto on noin 1 vuosi.

Koulutuksen sisältö

 • Koulutuksen aloitus
 • Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laadinta
 • Työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu
 • Käsityötaidon ohjaaminen
 • Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen
 • Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen
 • Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen
 • Malliston suunnittelu ja toteuttaminen
 • Erikoistuminen taideteollisuusalalla
 • Korjaaminen taideteollisuusalalla
 • Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen
 • Yhteisten tutkinnon osien mukaiset opinnot
 • Valinnaiset opinnot

Kädentaitojen ohjaajan koulutus on hyvä ponnahduslauta moniin työtehtäviiin ja alan jatko-opintoihin.

Suomen Yrittäjäopisto

Taideteollisuusalan perustutkinto, käsityön ohjaamisen osaamisala

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisalan suorittanut artesaani voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä ohjaustoiminnassa, tuotteiden suunnittelu ja valmistustehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä sekä asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Tutustu tutkintovaatimuksiin tarkemmin ePerusteissa

Osallistumismaksu ja lisätiedot

 • Koulutukseen on jatkuva haku.
 • Omaehtoinen opiskelu tutkintotavoitteisena peruskoulutuksena, ei osallistumismaksua.
 • Oppisopimuskoulutus peruskoulutuksena, ei osallistumismaksua: kysy lisätietoja meiltä.
 • Muut koulutusmuodot tai -mahdollisuudet: kysy lisätietoja meiltä.

 

Lisätiedot

Soile Moisio
050 3948 799
soile.moisio(a)syo.fi

  Oletko kiinnostunut koulutuksesta?
  Ota yhteyttä!

  Haluan liittyä uutiskirjeen tilaajaksi
  Lue tarkemmin tietojesi käsittelystä tietosuojaselosteestamme.