Anne Vanhala.

Kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa ympäristöteoilla

Ylen teettämän kyselyn mukaan yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii jokaiselta suomalaiselta elintapojen muutosta. Lisäksi Infinen ja Babler Median selvityksessä kävi ilmi, että kuluttajista 69 % haluaa valinnoillaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen ja 59 % ympäristöjalanjäljen pienentämiseen.

Nämä ovat vahvoja viestejä kuluttajilta ja asiakkailta siihen, että yritysten kannattaa omien tuotteiden ja palveluiden myynnissä vähentää niiden aiheuttamaa ympäristökuormaa. Asiakkaat siis vaativat ympäristövastuullisuutta.

Asiakkaat vaativat ympäristö-vastuullisuutta.

Mitä nämä ympäristövaikutukset oikein ovat?

Ympäristövaikutukset koostuvat yrityksen aiheuttamista päästöistä ja vaikutuksista luonnonmonimuotoisuuteen. Koko ympäristövastuu on valtavan laaja kokonaisuus ja viidakkoon on helppo eksyä.

Ei kuitenkaan kannata heittää kirvestä kaivoon, vaan aloittaa pienistä konkreettisista teoista esimerkiksi työhön liittyvien ajojen järkevämmällä suunnittelulla tai hukkamateriaalin hyödyntämisellä. Pintaa raaputtamalla huomaamme, että jokainen yritys voi arkipäivän teoilla pienentää omaa kuormitustaan maapallolle. 

Mitä sitten yritysten tulisi konkreettisesti tehdä?

Inspiraatiota kannattaa hakea esimerkkiyrityksistä. Otetaan suurennuslasin alle loviisalainen kotipalvelu- ja siivousyritys JL Helpcare. Yritys työllistää 15 henkilöä, ja yritykselle ympäristöasioista huolehtiminen on sen DNA:ssa.

Yrityksen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, ja työ tämän eteen on aloitettu.

Esimerkiksi siivousaineet valitaan niin, että niitä tarvitaan mahdollisimman vähän ja siivousliinat ovat kierrätetyistä materiaaleista tehtyjä. Lisäksi yrityksen autot ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä.

Ympäristöteoilla voidaan pienentää ympäristöjalanjälkeä.

Yrityksen toimitusjohtaja Charlotta Nygård-Eklöf toteaakin, että yritys haluaa olla edelläkävijä ympäristöasioissa, jotka ovat henkilöstöllekin tärkeä arvo.

Ympäristöteoilla voidaan pienentää yrityksen toiminnalla ympäristölle aiheutettua kuormaa eli pienentää ympäristöjalanjälkeä.

Kolikon toinen puoli on valtavat liiketoimintamahdollisuudet, joita ympäristöliiketoiminta tuo tullessaan. Tällöin puhumme ympäristökädenjäljestä.

Kolikon toisena puolena on valtavat liiketoiminta-mahdollisuudet, joita ympäristöliike-toiminta tuo tullessaan.

Jälleen esimerkkejä pienistä yrityksistä: Tietotekniikan kivijalkaliike kunnostaa ja myy yrityskäytössä olleita tietokoneita uusien koneiden sijaan. Miksi aina tarvitaan uutta (ympäristöä kuormittavaa) roinaa, kun samalla hinnalla saadaan laadukasta kierrätettyä tavaraa?

Toisena esimerkkinä on ompelija, joka korjaa tai muokkaa edellisten sukupolvien klassikkovaatteet käyttäjälleen sopivaksi pikamuodin sijaan.

Miksi ympäristötekoja kannattaa tehdä?

Usein ympäristöteot tuovat kustannussäästöjä, ja niiden avulla voi löytyä myös kokonaan uutta ja kannattavaa liiketoimintaa. Olennaisinta on kuitenkin se, että ilman ympäristötekoja meillä ei kohta ole elinkelpoista maapalloa.

Osallistu verkkotapahtumaan ja tule kuuntelemaan lisää!

Tule mukaan Näin otat ympäristövastuun haltuun -verkkotapahtumaan tiistaina 22.3.! Kuulet lisää ympäristöteemasta ja siitä, miten voit omalla yritystoiminnallasi kantaa kortesi kekoon elinkelpoisen maapallon säilyttämiseksi.


Anne Vanhala
yritysvastuun asiantuntija
Bonfide Oy

Anne Vanhala, Bonfide Oy, SYOblogissa.

Lisätietoja hankkeesta

Taina Rautakoski
yritystoiminnan kouluttaja, projektipäällikkö
Suomen Yrittäjäopisto
taina.rautakoski(a)syo.fi. 

Yrittäjä, menesty yritysvastuulla -hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto ja rahoittaa EU:n maaseuturahasto.

Logo, jossa teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Eurooppa investoi maaseutualueisiin.

Arkistot