Eti sivustolta
  • Suomeksi
    • English
    • Russian
Suomen Yrittäjäopisto Facebook Suomen Yrittäjäopisto Twitter Suomen Yrittäjäopisto Linkedin Suomen Yrittäjäopisto Instagram Suomen Yrittäjäopisto Youtube Suomen Yrittäjäopisto Blogger Suomen Yrittäjäopisto Syopress Suomen Yrittäjäopisto Verkkokauppa

Tietoa aikuisopiskelijalle

Näille sivuille on koottu aikuisopiskelijalle hyödyllistä tietoa koulutuksen toteuttamistavoista ja sen eri rahoitusmuodoista.

Jos et saa vastausta kysymyksiisi täältä, ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää toimintatavastamme.

Katso alkavat koulutukset lista tästä.

Suoraan hakulomakkeelle pääset tästä.

Aikuisopiskelu käytännössä

Aikuisopiskelu on täynnä aikatauluja ja muistamista. Aloittaessasi opinnot Suomen Yrittäjäopistolla saat tarkempia tietoja opintojesi käytännön järjestelyistä. Tähän on kerätty muutamia yleisiä seikkoja aikuisopinnoista, mutta kysy rohkeasti lisää.

 

Ammatilliset tutkinnot

Ammatillisen tutkinnon voi suorittaa joustavasti. Ammattitaito osoitetaan omassa työssä tai työharjoittelussa riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittaja hankkinut osaamisensa työssä, opiskelussa tai harrastuksissa.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaiset suunnitelmat puuttuvan ammattitaidon hankkimiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Tutkintotasoja on kolme: perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto. Lue lisää ammatillisista tutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneella voi olla mahdollisuus ammattitutkintostipendiin, tutustu stipendiin tästä.

 

Tutkinnon suorittamisen jälkeen saa jatko-opintokelpoisuuden esim. ammattikorkeakouluopintoihin. Lisäksi Koulutusrahasto myöntää ammatillisen tutkinnon suorittaneelle tietyin edellytyksin ns. ammattitutkintostipendin, jonka suuruus on n 400€. Lisätietoja löydät www.koulutusrahasto.fi-sivustolta.

 

Hakeminen

Kaikkiin koulutuksiimme on jatkuva haku, eli täytettyäsi hakeutumislomakkeen verkkosivuillamme olet automaattisesti mukana seuraavan ryhmän opiskelijavalinnoissa. Koulutukset voi myös aloittaa muulloin kuin virallisena alkamispäivänä, kun henkilökohtainen suunnitelmasi on laadittu.Koulutuskohtaisilla sivuilla on tarvittaessa täsmennetty hakumenettelyjä ja -aikoja.

Hakeutua opiskelemaan voit täyttämällä hakeutumislomakkeen verkkosivuillamme tai ottamalla yhteyttä henkilökuntaamme.

Huomaathan, ettet voi opiskella kahdessa ammatilliseen tutkintoon valmistavassa koulutuksessa samanaikaisesti.


Opiskelijan ohjaus

Jokaiselle koulutukselle on nimetty oma vastuukouluttaja tai ohjaaja, joka vastaa opiskelijoiden asioista keskitetysti. Hänen kanssaan teet henkilökohtaiset suunnitelmat koulutuksen sekä tutkinnon suorittamiseksi. Hän ohjaa sinua opinnoissasi ja auttaa esim. rahoitukseen tai opintojen aikaisiin tukimuotoihin liittyen.

 

Henkilökohtaistaminen

Opintojesi alussa laaditte henkilökohtaisen suunnitelmasi opintojen ja tutkinnon suorittamiseksi. Tavoitteenamme on löytää sinulle sopivin tapa edetä päämäärääsi. Aiemmin eri tavoin työssä tai opinnoissa hankkimasi osaaminen huomioidaan opintosuunnitelmaa laadittaessa; näin ollen lukujärjestyksesi voi olla hyvinkin yksilöllinen.


Monimuoto-opiskelua

Kaikki koulutuksemme toteutetaan monimuotoisina eli opiskelet ns. osa-aikaisesti työn tai yritystoiminnan ohessa. Se mahdollistaa opiskelun työn ohessa joustavasti ja osittain oman aikataulun mukaisesti.

Lähipäiviä tai työskentelyä verkko-oppimisympäristössä on henkilökohtaisesta suunnitelmastasi riippuen 1 - 3 päivän jaksoissa noin kerran kuukaudessa.

Lähipäivien, eli perinteisen luokkatyöskentelyn, lisäksi koulutukseen voi sisältyä lisäksi myös

  • ennakkotehtäviä, jotka voivat olla tulevaan asiaan perehtymistä.
  • oppimistehtäviä, joilla varmistetaan lähipäivän aikana käsiteltyjen asioiden ymmärtäminen ja käytäntöön vieminen mahdollisuuksien mukaan.
  • kouluttajan osoittamaan aineistoon tutustumista, esim. aiheeseen liittyvät oppikirjat, verkkojulkaisut.

Tänä päivänä yhä suurempi osa opinoista on mahdollista suorittaa verkossa. Tämä tarkoittaa opiskelua Moodle -verkko-oppimisympäristössä; esim. erillisillä kursseilla tai muuta opintoihin liittyvään ja sitä tukevaan aineistoon tutustumista ja soveltamista käytäntöön.

Tietyt opinnot on myös mahdollista suorittaa kokonaan verkossa, jolloin sekä opiskelu että ohjaus tapahtuu erilaisilla verkkotyökaluilla.


Ajankohtaispäivät/verkkokauppa

Joskus osallistuminen pidempään koulutukseen ei ole tarpeen ja tietojen päivitys riittää. Silloin tutkinnon osan suorittaminen tai ajankohtais- tai moduulipäivät ovat kustannustehokas tapa ajankohtaisten asioiden päivitykseen. 

Kaikki yksittäiset päivät eivät ole erikseen verkkosivuillamme, joten ota yhteyttä ko. ohjaajaan tai kouluttajaan, joka ohjaa sinut oikeaan päivään.

Verkkokaupastamme pääset opiskelemaan nopeasti ja vaivattomasti yksittäisiä verkkokursseja, katso tarjotaamme: https://kauppa.syo.fi/


Ota yhteyttä, niin käynnistetään osaamisen uudistaminen.

Jaa sivu