Mikko Väntänen SYOagrin blogissa.

Historian havinaa ja …

Tämä kirjoituksen tarkoituksena on kertoa jotain, mitä Suomen Yrittäjäopiston Agritiimissä on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä ei ole historian kirjoitus, vaan erään kouluttajan näkemys aiheeseen.  

Agritiimi on Suomen Yrittäjäopiston, pian teini-iässä oleva kouluttajatiimi, joka keskittyy maatilayrittäjien ja maatalouden sidosryhmien kouluttamiseen. Koulutukset alkoivat aikoinaan tiiviillä yhteistyöllä Valion osuuskuntien kanssa. Ryhmiä muodostettiin maantieteellisen alueen perusteella. Koulutus kesti yleensä lähes kaksi vuotta ja koulutuspäiviä oli kuukauden välein. Lähipäivät olivat hyvin käytännönläheisiä. Opiskelijat tekivät omalle tilalleen liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvät laskelmat.  Näiden tekemiseen annettiin tarpeen mukaan yksilö – tai ryhmäkohtaista ohjausta.  

Kuuntele blogi tästä podcastina
klikkaa kuulokkeita.

Kun koulutus saatiin päätökseen, pidettiin arviointikeskustelut. Tätä varten varattiin koulutuspaikkakunnalta sopiva tila ja tilaisuudessa olivat paikalla opiskelijan lisäksi opettaja ja kaksi ulkopuolista arvioijaa. Tilaisuudessa arvioitiin opiskelijan tekemät aineistot ja keskusteltiin niiden sisällöistä. Opiskelijat suorittivat useimmiten yrittäjän ammattitutkinnon.  

Alkuun meidän tiimin kokoonpano oli neljä kouluttajaa. Sijoituimme pääasiassa Länsi-Suomen alueelle, mutta toiminta-alueena oli koko Suomi. Tämä tarkoitti sitä, että autossa istuttiin vuosien aikana useampi tunti.  

Yhteistyöverkosto laajenee ja opiskelijoiden jatkokoulutustarpeet lisääntyvät 

Yhteistyöverkostojemme laajentuessa ja opiskelijoiden jatkokoulutustarpeiden myötä tutkintopuolelta otettiin käyttöön Johtamisen erikoisammattitutkinto sekä Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. Koulutusten sisältö laajeni, monipuolistui ja niihin tuli uutena elementtinä mukaan erilaista johtamiskoulutusta – yrityksen johtamista, itsensä johtamista, sidosryhmien ja verkostojen johtamista. Jonkin ajan kuluttua tutkintopaletti laajeni myös Lähiesimiestyön ammattitutkintoon, jolloin maatilayrittäjien työnantajaosaamista päästiin vahvistamaan omassa koulutuksessa. Näiden laajentumisten ohella Agritiimin organisaatiota kasvatettiin ja kouluttajat pääsivät erikoistumaan omiin osa-alueisiin.  

Neuvo 2020 ja MaatilaCoach palvelut

Viime vuosina, koulutusten rinnalle on otettu käyttöön Neuvo2020 ja MaatilaCoach – palvelut. Neuvo2020 palvelua teemme Maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen -osiossa. Palvelu on käytettävissä tilan kaikissa elinkaaren vaiheissa. Palvelun sisältö määräytyy aina asiakkaan tarpeiden mukaan. MaatilaCoach-verkostomme toimii maatilayrittäjän tukena, ajatusten pallotteluseinänä, sparraajana ja haastajana.  

Tulevaisuudessa

Kehittämisen ja kehittymisen on oltava myös meillä jatkuvaa. Koulutusten ja palveluiden on pystyttävä vastaamaan maatilayrittäjän kohtaamiin haasteisiin oman yrityksen kehittämisessä ja yrittäjän oman osaamisen vahvistamisessa eri tilanteissa. Tällä hetkellä otamme koulutuksissa käyttöön uusia askeleita, joilla mahdollistamme sekä maatilayrittäjien että maatalouden sidosryhmien jatkuvan kouluttautumisen ja oppimisen polkujen muodostaminen henkilökohtaisista tarpeista käsin.  

Mikko Väntänen.
Mikko Väntänen
yritystoiminnan kouluttaja 
mikko.vantanen(a)syo.fi

Arkistot