SYOblogi: Ei päivää ilman muutosta. Tarja Ranto, yritystoiminnan kouluttaja.

Ei päivää ilman muutosta

Muutosjohtamisesta puhutaan nyt paljon. Se on iso osa johtajan jokapäiväistä työtä.

Työpaikoilla niin pienet kuin isotkin asiat ovat nyt muutoksen kourissa. Pienikin muutos saattaa aiheuttaa vastarintaa, eikä pomon strategian jalkautus ota onnistuakseen.

Tämänkeväinen tilanne markkinoilla aiheuttaa yrityksissä välttämätöntä uusien näkökulmien luomista ja sisäistämistä nopeassa tempossa.

Yrityksen strategia, visio ja arvot ovat aina muutoksen perusta. Strategiapalavereissa kirjataan päivitettyjä polkuja kohti uudistunutta visiota. Arvot määritellään tekemisen perustaksi.

Tämän kaiken jalkauttaminen työyhteisöön on pomon työtä. Mutta viesti ei aina mene perille, sillä strategian jalkauttaminen on raskasta eikä aina onnistu toivotulla tavalla.

Suurin osa ihmisistä reagoi muutoksiin perusasenteeltaan aina ensin negatiivisesti.

Yrityksen strategia, visio ja arvot ovat aina muutoksen perusta.

Jos muutos perustellaan siten, että sen ymmärtää, muutos aletaan hyväksyä – asteittain mutta hitaasti.

Kuin kissa pöydällä

Usein kuulee henkilöstön puhuvan strategiasta ja visiosta negatiiviseen sävyyn, ja useimmiten ne onkin laadittu ylemmällä taholla kuuntelematta henkilöstöä. Uudet ajatukset ja suunnat tuodaan valmiina pöytään ja ovat vain toteuttamista vailla.

Asetelma on jotensakin vastakkainen: strategiauudistus <-> henkilöstö.

Kuvainnollisesti istutaan eri puolilla pöytää ja ”kissa” (= strategia), joka on nostettu pöydälle, mököttää siinä välissä kuiluna rakentavalle yhteishengelle ja yhteisille tavoitteille.

Johto ei ymmärrä, miksi henkilöstö ei ymmärrä – ja väliportaan esimies on kahden pahan ristitulen välissä, useimmiten ilman avaimia ratkaisuihin.

Strategian tulee olla pomon ja henkilöstön yhteinen työkalu, jolla tehdään bisnestä.

Tarja Ranto

Käsikirjoitus uusiksi

Strategia – se itse tekeminen, josta syntyy motivaatio, urapolut, menestys ja bonukset – on käsikirjoitettava uudelleen. Strategian tulee olla pomon ja henkilöstön yhteinen työkalu, jolla tehdään bisnestä ja joka on loistava yhteishengen luoja, ei mököttävä kissa pöydällä.

Ydin on siinä, että strategia tulee luoda asiakasta, ei henkilöstöä varten. Monesti tämä unohtuu. Näkökulma on väärä ja se vääristää koko prosessin ja tekee siitä näin ollen epämiellyttävän.

Johdon onkin istuttava henkilöstön kanssa samalle puolelle pöytää ja pohdittava yhdessä, miten strategia saadaan jalkautettua asiakkaille. Silloin homma toimii.

Haasteena jännitteet

Helpommin sanottu kuin tehty. Mutta työyhteisössä todellinen muutosprosessi onnistuu silloin, kun suhtautuminen muutokseen on tapahtunut.

Hyvän fiiliksen luominen siten, että saadaan kaikki samalle puolelle pöytää ja ymmärretään, että meillä on yhteinen tavoite. Muutoksissa suurimmat ongelmat heijastuvat yleensä ihmisten välisiin jännitteisiin ja sitä kautta yhteistyön ongelmiin.

Pomon olisikin tunnettava alaisensa mahdollisimman hyvin ja luotava työkaluja sitä kautta uusiin onnistumisiin.

Pomopaketin työkalut

Pomopaketti-valmennusohjelma vastaa johtamisen haasteisiin. Keskitymme nimenomaan henkilöstöjohtamisen ydinkohtiin eri näkökulmista.

Tarja Ranto
yritystoiminnan kouluttaja
tarja.ranto(a)syo.fi

Tarja Ranto.

Arkistot