SYOblogi Marja Malmstedt

Asiantuntijayrittäjyys

Suomen Yrittäjäopisto kouluttaa työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia korkeasti koulutettuja heitä varten suunnitellussa täydennyskoulutuksessa. Erityisosaamista korkeasti koulutetuille -ohjelmassa osallistujat perehtyvät tämän päivän yritysmaailman sekä työnantajien edellyttämiin taitoihin ja osaamisen keskeisiin osa-alueisiin, kuten palvelujen tuotteistamiseen ja muotoiluun, verkostoyhteistyöhön, LEAN-ajatteluun, projektinhallintaan, työyhteisön kehittämiseen, digitaalisten ratkaisujen ja kiertotalouden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin.

Koulutuksessa perehdytään myös itsensä työllistämisen keinoihin, yrittäjyyteen ja liiketoimintaan. Kukin osallistuja keskittyy niille osa-alueille, jotka parhaiten tukevat hänen omien tavoitteidensa toteutumista ja kartuttavat hänen haluamaansa osaamispääomaa.

Tilanne koulutukseen osallistujilla on usein samankaltainen. Taustalla heillä on ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto ja hyvin monilla jopa 30 vuoden vankka työkokemus asiantuntija- tai johtotason tehtävistä.

Monelle työttömyys on ihan uusi kokemus ja tunteet sen mukaiset. Miten tästä eteenpäin? Mitä haluan elämältäni ja tulevaisuudeltani? Riittääkö osaamiseni tämän päivän haasteissa? Miten kehitän työelämän vaatimaa osaamistani?

Miksi yrittäjäksi ryhdytään?

Monella asiantuntijayrittäjäksi ryhtyvällä on sisäinen halu toteuttaa omaa vuosienkin ajan muhinutta yritysideaansa ja toive päästä päättämään omasta työajastaan ja tavoitteistaan. Yrittäjyyden palo siis elää henkilön sisällä. Tämä on jo hyvä alku yrittäjyydelle.

Syy voi olla myös se, että henkilö voi olla ensimmäistä kertaa työttömänä, takana pitkä työkokemus alaltaan ja sitä kautta saatu aito osaaminen ja asiantuntijuus. Monista yrityksistä huolimatta hän ei saa palkkatyötä. Syitä tähän voi olla monia esimerkiksi ikääntyneen asiantuntijan kohdalla. Tällöin oikeastaan ainoaksi vaihtoehdoksi jää itsensä työllistäminen joko kevytyrittäjänä, freelancerina tai ammatinharjoittajana tai vaikkapa osakeyhtiön perustamalla.

Aluksi yrittäjyyden vaihtoehto voi kuulostaa pelottavalta ja arveluttavalta. Onko minusta siihen? Mitä riskejä se sisältää? Mistä löydän asiakkaani? Mistä saan rahoitusta?

Kun osallistuja alkaa käydä läpi tarkemmin yrittämiseen ja yritystoiminnan johtamiseen liittyviä asioita – täsmentää  yritysideaansa, laatia liiketoimintasuunnitelmaa kannattavuuslaskelmineen kouluttajan avustamana – voi yllätyksenä tulla ilmi, että tällä yritysideallahan voisi vaikka elättää itsensä!

Kun on tehnyt vuosia töitä jossain tietyssä toimenkuvassa, ei aina osaa hahmottaa omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan tehdä oman kokemusalueensa ulkopuolisia tehtäviä. Usein vasta ulkopuolisen ohjaajan avustamana (ja kyseenalaistamana) osallistujan näkemys itsestään ja osaamisestaan täsmentyvät. Tässä prosessissa voi saada sellaisia ahaa-elämyksiä, jotka johtavat uuden urapolun ja elämän tavoitteen määrittämiseen. Tämä taas tuo esille uusia mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja tuoda osaamistaan ja kokemustaan markkinoille.

Kaikista ei ole yrittäjiksi, ei pidäkään olla. Mutta se on oiva vaihtoehto työllistää itsensä – ja mahdollisesti muitakin –

Se voi myös tarjota vuosien varrella kertynyttä osaamista ja asiantuntijuutta liike-elämän yritysten ja organisaatioiden käyttöön. Se antaa tekijälleen sopivasti haastetta, onnistumisen elämyksiä, mahdollisesti ihan tyydyttävän tulotason, ikuisen kouluttautumisen ja oppimisen vaateen sekä myös välillä hiusten haromisen ja kantapään kautta oppisen kokemuksia. Mutta kaikesta huolimatta, mielenkiintoisen tehtäväkentän, sillä työt eivät tästä maasta tekemällä lopu ja asiantuntijoita tullaan aina tarvitsemaan.

Yrittäjyyteen kasvaminen on prosessi. Se ei tapahdu hetkessä, vaan vaatii aikaa kypsyäkseen ja yrittäjäksi alkavan oman sisäisen hyväksynnän asialle. On hienoa, jos omassa työssäni saan istutettua tällaisen pienen siemenen itämään sille sopivaan kasvualustaan.

Marja Malmstedt

Marja Malmstedt
yritystoiminnan kouluttaja
marja.malmstedt(a)syo.fi

Arkistot