Monipuolisten työtehtävien kautta taloudenhoitajana, toimitusjohtajana ja talouspäällikkönä olen päässyt hyvin sisälle yritystoiminnan eri osa-alueisiin

Kirsi Övermark

Pitkä työkokemukseni (reilu 20 vuotta) pien- ja mikroyritysten palveluksessa antaa minulle hyvät valmiudet toimia yritysten apuna asiantuntijana. Monipuolisten työtehtävien kautta taloudenhoitajana, toimitusjohtajana ja talouspäällikkönä olen päässyt hyvin sisälle yritystoiminnan eri osa-alueisiin ja yritystoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen on minulle helppoa.

Osaamistani olen pitänyt yllä jatkuvalla kouluttautumisella. Koulutustaustalta löytyvät seuraavat yritysten toimintaan liittyvät koulutukset:

  • Yo-merkonomi, laskentatoimi
  • Yrittäjän ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
  • Tradenomi, pienen- ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma
  • KTM, yritysoikeus ja talous

Asiantuntijuus

– Yritystoiminnan aloittamiseen liittyvät asiat: yrityksen perustaminen, liiketoimintasuunnitelma, rahoitus, yritysmuodon valinta, toiminnan aloittaminen
– Yritystoiminnan muutostilanteet: yhtiömuodon muutokset (mikro- ja pienyritykset)
– Yrityksen taloushallinto
– Yrityksen henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta

Kirsi Overmark
nuoli-alas-ylos-80

Kirsi Övermark

kirsi.overmark(a)syo.fi

p. 050 336 6328