Ilkka on hyvä kuuntelija, rauhallinen keskustelija sekä selkeä puhuja.

Ilkka Raukola

Ilkka on monialainen osaaja sekä asiantuntija. Hänellä on kokemusta sekä näkemystä maaseutuelinkeinoista oman työn ja yritystoiminnan kautta. Hänen kanssaan on helppo lähteä haastamaan ja kehittämään asioita. Hän perehtyy aiheeseen ja pohtii sitä perusteellisesti sekä pystyy perustelemaan vastauksensa harkitun hyvin. Vaikka Ilkka on kriittinen kyseenalaistaja, hänen kanssaan on helppo keskustella ja löytää ratkaisuja esille tulleisiin ongelmiin. Ilkka on hyvä kuuntelija, rauhallinen keskustelija sekä selkeä puhuja.

 

Ilkka Raukola
nuoli-alas-ylos-80

Ilkka Raukola

ilkka.raukola@syo.fi

p. 050 570 7199