Kehittämishankkeet
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Toiminnan kehittämishankkeet (Opetushallitus)

Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Länsi

 Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin uudistaminen ja pysyviin toimintamalleihin ja -rakenteisiin siirtyminen vaativat koulutuksen järjestäjien johdolta muutosjohtamista, johtamiskyvykkyyttä ja toiminnan vaatimien kyvykkyyksien tunnistamista ja kasvattamista.

Kehittämistyön tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien, tiedolla johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamista ja johtamiskulttuuria.

Tulokset ovat osa koulutuksenjärjestäjän omaa toimintaa, toimenpiteet kohdennetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon kaikille tasoille siten, että johtoa sparrataan ja tuetaan toimintatapojen uudistamisessa. Uudesta johtamiskulttuurista sekä toimintamalleista viestitään avoimesti hankkeen alusta alkaen kaikille koulutuksenjärjestäjille.

Kansallisia toimintamalleja kehitetään alueellisissa verkostoissa ja teemaryhmissä sekä verkostohankkeiden välisessä yhteisyössä. Toimenpiteissä korostetaan yhteiskehittämistä, yhdessä tekemistä, vertaisoppimista, sparrausta ja benchlearningia.

Suomen Yrittäjäopiston painopistealueena tässä hankkeessa on asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen. Hankeaika on 12.12.2018-31.12.2020.

Hanketta koordinoi Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Kumppaniverkosto: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Optima samkommun, Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy, Vaasan kaupunki Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten.

Hanke kuuluu verkostoon, jota koordinoi Helsingin kaupunki, Puhu johdolle 0.3 -hanke.

Ota yhteyttä:

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi laatupäällikkö Satu Hautanen, satu.hautanen(a)syo.fi

 

Oppimisympäristöjen kehittäminen VETBot

 

Hankkeen yleisenä tavoitteena on ennakkoluulottomasti tutkia ja kokeilla uudenlaisen viestinnän mahdollisuuksia opiskelijan tukemisessa yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ajasta, paikasta ja kansallisuudesta riippumatta.

 

Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla tekoälyteknologian uudenlaisten visuaalisten käyttöliittymien mahdollisuuksia yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ja sähköisissä ympäristöissä huomioiden myös monikulttuurisen ja kansainvälisen oppijan tarpeet. Hankkeessa testattavat ratkaisut pohjautuvat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin tekoäly- ja chatbot -ratkaisuihin, jotka sallivat niiden kustannustehokkaan skaalaamisen ja hyödyntämisen myös hankkeen jälkeen.

 

Hankkeen haetaan ratkaisuja opiskelijan identiteetin varmistamiseen verkossa tapahtuvissa hakeutumis-, ohjaus- ja arviointitilanteissa sekä tutkitaan, testataan ja kehitetään tekoälyn ja chatbottien hyödyntämistä eHoksissa, opintojen henkilökohtaistamisessa sekä osaamisen arviointiin liittyvien rutiinitehtävien automatisoinnissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvissä rutiinitilanteissa

 

Suomen Yrittäjäopisto tutkii ja kehittää hankkeessa henkilökohtaistamis-, ohjaus- ja arviointiprosesseja sekä testaa näissä erilaisia järjestelmien automatiikan sekä hankkeessa kehitettävien bottien käyttöä. Lisäksi määritellään tarkemmin tiedolla johtamiseen ja raportointiin liittyvän datan keräämistä pyrkimyksenä mm. mahdollistaa koneoppimisen ja erilaisten bottien hyödyntäminen edellä mainituissa prosesseissa. Hankeaika on 1.10.2019-31.12.2021.

 

Hanketta koordinoi: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kumppaniverkosto: Savon koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto

Ota yhteyttä:

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi järjestelmäasiantuntija Lauri Kivelä, lauri.kivela(a).syo.fi

Hyvin tekemistä Länteen 2019

 

Hyvin tekemistä länteen -verkosto on toiminut jo vuosia laadunhallinnan kehittäjänä ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen hankkeissa. Suomen Yrittäjäopisto on nyt toista kertaa verkostossa mukana. Verkosto toimii vertaiskehittämisen periaatteella.

Kehittämisen painopiste Suomen Yrittäjäopistossa tässä 2019 vuoden hankkeessa on palautejärjestelmän avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen.

Hankeaika on 14.12.2018-31.12.2019. Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi Laatupäällikkö Satu Hautanen (satu.hautanen@syo.fi).

Hyvin tekemistä länteen verkosto koostuu seuraavista toimijoista:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä (hallinnoija), Kaustisen evankelinen Opisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä , Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry., Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopiston kannatus Oy, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun ammattiopistosäätiö, Turun kaupunki, sivistystoimiala, Turun ammatti-instituutti, Turun konservatorion kannatusyhdistys ry., Turun kristillisen opiston säätiö.

Ota yhteyttä:

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi Laatupäällikkö Satu Hautanen, satu.hautanen(a)syo.fi