Opetushallituksen kehittämishankkeet
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Opetushallituksen rahoittamat kehittämishankkeet

 


Yhdessä Parasta -hanke (ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen)

Yhdessä parasta -hanke jatkaa ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamista laajana verkostohankkeena. Suomen Yrittäjäopisto on mukana Länsi-Suomen alueverkostossa, jota koordinoi Tredu. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen tavoitteina on mm. Parasta-kehittämisohjelmissa tuotettujen toimintamallien käyttöönoton edistäminen ja pysyvien toiminnallisten muutosten aikaansaaminen mm. HOKS-prosesseissa ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Työn tukena tullaan käyttämään vertaisoppimista ja vertaisvalmennusta.

Hankkeen toimenpiteet ovat alkaneet elokuussa 2020 ja jatkuvat 30.4.2022 saakka.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi Laatupäällikkö Satu Hautanen (satu.hautanen@syo.fi).


Kohti huippulaatua lännessä – ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen

Hyvin tekemistä länteen -verkosto on toiminut jo vuosia laadunhallinnan kehittämisverkostona ammatillisen koulutuksen laadun kehittämisen hankkeissa. Tämän verkoston perustalle on nyt syntynyt uusi verkosto, jossa Suomen Yrittäjäopisto jatkaa mukana. Verkosto toimii edelleen vertaiskehittämisen periaatteella.

Kehittämistoimien painopiste Suomen Yrittäjäopistossa tässä 2020-2021 vuosille ajoittuvassa uuden laatustrategian toteuttamisen hankkeessa on laadunhallinnan kokonaisvaltaisuudessa ja toiminnan asiakaslähtöisyydessä.

Hankeaika on 10.12.2019–31.12.2021.

Hankeverkosto koostuu seuraavista toimijoista:

Hankkeen hallinnoija: Turun seudun ammattiopistosäätiö sr

Kumppaniverkosto: Kaustisen evankelinen Opisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä , Länsirannikon koulutus Oy WinNova, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry., Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto Oy, Tampereen kaupunki/Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupunki, Turun musiikkiopetus Oy, Turun kristillisen opiston säätiö.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:

Satu Hautanen
laatupäällikkö
satu.hautanen(a)syo.fi

 


Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Länsi

 Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin uudistaminen ja pysyviin toimintamalleihin ja -rakenteisiin siirtyminen vaativat koulutuksen järjestäjien johdolta muutosjohtamista, johtamiskyvykkyyttä ja toiminnan vaatimien kyvykkyyksien tunnistamista ja kasvattamista.

Kehittämistyön tavoitteena on uudistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien, tiedolla johtamisen sekä opiskelijakumppanuuksien johtamista ja johtamiskulttuuria.

Tulokset ovat osa koulutuksenjärjestäjän omaa toimintaa, toimenpiteet kohdennetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdon kaikille tasoille siten, että johtoa sparrataan ja tuetaan toimintatapojen uudistamisessa. Uudesta johtamiskulttuurista sekä toimintamalleista viestitään avoimesti hankkeen alusta alkaen kaikille koulutuksenjärjestäjille.

Kansallisia toimintamalleja kehitetään alueellisissa verkostoissa ja teemaryhmissä sekä verkostohankkeiden välisessä yhteisyössä. Toimenpiteissä korostetaan yhteiskehittämistä, yhdessä tekemistä, vertaisoppimista, sparrausta ja benchlearningia.

Suomen Yrittäjäopiston painopistealueena tässä hankkeessa on asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtaminen.

Hankeaika on 12.12.2018–30.6.2021.

Hanketta koordinoi Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu.

Kumppaniverkosto: Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Optima samkommun, Peimarin koulutuskuntayhtymä Livia, Raision seudun koulutuskuntayhtymä Raseko, Salon seudun koulutuskuntayhtymä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Suomen Yrittäjäopisto Oy, Vaasan kaupunki Vamia ja Yrkesakademin i Österbotten.

Hanke kuuluu verkostoon, jota koordinoi Helsingin kaupunki, Puhu johdolle 0.3 -hanke.

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:
Satu Hautanen
laatupäällikkö
satu.hautanen(a)syo.fi

 


Oppimisympäristöjen kehittäminen VETBot

 Hankkeen yleisenä tavoitteena on ennakkoluulottomasti tutkia ja kokeilla uudenlaisen viestinnän mahdollisuuksia opiskelijan tukemisessa yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ajasta, paikasta ja kansallisuudesta riippumatta.

Hankkeen tavoitteena on tutkia, kehittää ja kokeilla tekoälyteknologian uudenlaisten visuaalisten käyttöliittymien mahdollisuuksia yksilöllisen osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa ja sähköisissä ympäristöissä huomioiden myös monikulttuurisen ja kansainvälisen oppijan tarpeet. Hankkeessa testattavat ratkaisut pohjautuvat pääsääntöisesti avoimen lähdekoodin tekoäly- ja chatbot-ratkaisuihin, jotka sallivat niiden kustannustehokkaan skaalaamisen ja hyödyntämisen myös hankkeen jälkeen.

Hankkeella haetaan ratkaisuja opiskelijan identiteetin varmistamiseen verkossa tapahtuvissa hakeutumis-, ohjaus- ja arviointitilanteissa sekä tutkitaan, testataan ja kehitetään tekoälyn ja chatbottien hyödyntämistä eHoksissa, opintojen henkilökohtaistamisessa sekä osaamisen arviointiin liittyvien rutiinitehtävien automatisoinnissa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvissä rutiinitilanteissa.

Suomen Yrittäjäopisto tutkii ja kehittää hankkeessa henkilökohtaistamis-, ohjaus- ja arviointiprosesseja sekä testaa näissä erilaisia järjestelmien automatiikan sekä hankkeessa kehitettävien bottien käyttöä. Lisäksi määritellään tarkemmin tiedolla johtamiseen ja raportointiin liittyvän datan keräämistä pyrkimyksenä muun muassa mahdollistaa koneoppimisen ja erilaisten bottien hyödyntäminen edellä mainituissa prosesseissa.

Hankeaika on 1.10.2019–31.12.2021.

Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kumppaniverkosto: Savon koulutuskuntayhtymä, Suomen Yrittäjäopisto

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:
Lauri Kivelä
järjestelmäasiantuntija
lauri.kivela(a)syo.fi


Ammatillisen koulutuksen palvelut työelämän ja yrittäjien osaamisen kehittäjänä

Opetushallitus on myöntänyt Suomen Yrittäjille valtionavustuksen viestintähankkeen toteuttamiseen vuoden 2020 aikana. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa yrittäjien tuntemusta ammatillisen koulutuksen työelämään suunnatuista palveluista. Hankkeen verkostokumppaneita ovat Suomen Yrittäjien aluejärjestöt, paikallisyhdistykset ja toimialajärjestöt sekä Suomen Yrittäjäopisto.

Hanketta hallinnoi Suomen Yrittäjät

Hanketta Suomen Yrittäjäopistossa koordinoi:
Taina Hietamäki
markkinointi- ja viestintäpäällikkö
taina.hietamaki(a)syo.fi