Digi tehokäyttöön maatiloilla
nuoli-alas-ylos-80-sininen

Digi tehokäyttöön maatiloilla

Nostetaan Aisaparin alueella toimivien maatilayrittäjien osaamisen tasoa uuden teknologian hyödyntäjinä.

Nostetaan maatilayrittäjien osaamisen tasoa uuden teknologian hyödyntäjinä

 

Digi tehokäyttöön maatiloilla -hankkeen tavoitteena on  nostaa Aisaparin alueella toimivien maatilayrittäjien osaamisen tasoa uuden teknologian hyödyntäjinä. Pidemmällä aikavälillä parannetaan maatilojen suunnitelmallista johtamista hyödyntämällä tehokkaasti digitalisaation tuottamaa dataa.

Sitä kautta tähdätään tilan kilpailukyvyn paranemiseen ja maaseudun elinkeinoelämän kestävyyteen. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajana ovat Aisaparin alueella toimivat kehittyvät maatilat, erityisesti voimakkaaseen kehitykseen tähtäävät maatilayrittäjät. Hankkeen yhteistyöverkostossa mukana ovat tuottajaosuuskunnat, paikalliset maaseututoimet, elinkeinotoimet ja MTK-yhdistykset.

Toteutusaika 1.8.2018 – 28.2.2020
Rahoittaja: Leader Aisapari

Lisätiedot:

Päivi Mäkinen
projektipäällikkö
050 3429 350
paivi.makinen(a)syo.fi

           hankkeet  

Yhteistyöverkostossa mukana tuottajaosuuskunnat, paikalliset maaseututoimet, elinkeinotoimet ja MTK-yhdistykset