Työssäoppiminen

Työssäoppimisen hyöty yritykselle

Yritykselle työssäoppiminen tarjoaa erinomaisen tavan tutustua tekijään ja kenties rekrytoida riveihinsä ammattilainen, jonka osaamiseen ja koulutukseen on päässyt vaikuttamaan.

Mitä on työssäoppiminen?

Työssäoppiminen on tärkeä osa ammatillista koulutusta.

Sen aikana koulutettava opiskelija pääsee perehtymään yrityksen töihin ja tuo myös yritykselle lisäarvoa omalla osaamisellaan.

Ammatillinen koulutus ja työssäoppiminen

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyvät koulutusalan ja suoritettavan koulutuskokonaisuuden mukaan.

Koulutuksen maksimikesto on 100 päivää, josta työssäoppimista on noin 60–70 %. Tarkemmat ajankohdat sovitaan koulutussopimuksessa.

Työssäoppiminen ja verkko-opinnot

Opinnot koostuvat työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja opiskelijan itsenäisesti suorittamista verkko-opinnoista.

Työssäoppiminen sisältää tutkinnon osan näytön. Näytön vastaanottamiseen saa perehdytyksen Suomen Yrittäjäopistolta.

Koulutussopimus

Työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta laaditaan kirjallinen koulutussopimus työnantajan kanssa. Sopimuksessa määritellään jakson tavoitteet, kesto ja työssäoppimisen aikana noudatettavat työajat.

Ammattitaito viimeistellään työpaikalla

Kouluttajan rooli

Suomen Yrittäjäopiston kouluttaja valmentaa opiskelijaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ja pitää yhteyttä työnantajaan.

Työnantajan rooli

Työnantaja tarjoaa edellytykset työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle, ja opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja.

Työpaikkaohjaaja huolehtii opiskelijan perehdytyksestä, ohjaamisesta, oppimisen tukemisesta ja arvioinnista.

 

Opiskelijan rooli koulutuksen aikana

Opiskelija noudattaa sovittuja pelisääntöjä ja opiskelee tavoitteiden mukaisesti ammatissa vaadittavia tietoja ja taitoja.

Työssäoppimisen aikana ei makseta palkkaa, vaan työssäoppiminen on osa työvoimakoulutusta ja opiskelija saa työvoimakoulutuksen etuudet.