Koulutus- ja tutkintomahdollisuuksia

Uudelle uralle -verkkokoulutus

Esimerkkejä suoritettavista tutkinnon osista

Taloushallinto

 • Kirjanpito
 • Tilinpäätös ja verotus
 • Palkanlaskenta
 • Laskutus ja reskontra
 • Kannattavuuslaskenta ja budjetointi
 • Taloushallinnon neuvontapalveluiden hoitaminen

Markkinointi ja myynti

 • Asiakaspalvelu
 • Asiakashankinta
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja palvelumuotoilu
 • Asiakkuuksien hoitaminen
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • Myynti
 • Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen

Henkilöstöhallinto

 • Henkilöstön tukipalvelut
 • Henkilöstöpalvelut

Yrittäjyys

 • Yrityksessä toimiminen
 • Yritystoiminnan käynnistäminen
 • Tuotteistaminen
 • Yritystoiminnan suunnittelu

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • Valinnaiset tutkinnon osat